global Wydarzenia

Szwajcaria wydała nowy alert bezpieczeństwa

Szwajcarski krajowy organ ds. bezpieczeństwa opublikował alert bezpieczeństwa związany z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń pokładowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na skutek wprowadzenia błędnych danych – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Jest to kolejny alert zwracający uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad danymi wprowadzanymi do systemu.

alert związany jest z incydentem kolejowym, do którego doszło w lipcu br. w Szwajcarii. Powodem zdarzenia, jak wstępnie ustalono, było wprowadzenie do pokładowego systemu ETCS nieprawidłowych danych dot. średnicy kół pojazdu.

– Problem dotyczy urządzeń EBICab 2000 produkcji Bombardiera w wersji P7 MR1.3. W efekcie urządzenia pokładowe ERTMS błędnie obliczały położenie czoła i końca pociągu, co prowadziło do nieprawidłowego nadzorowania lokalizacji końca zezwolenia na jazdę czy miejsca ograniczenia prędkości – czytamy w komunikacie UTK.