Aktualności

Technologia BIM

Technologia BIM obejmująca cały cykl życia projektu umożliwia efektywną współpracę oraz dokonywanie uzgodnień przy rozbudowie metra
w Sztokholmie.

W najbliższych latach, Metro w Sztokholmie zostanie rozbudowane o 20 kilometrów torów oraz 10 nowych stacji. Będzie to największa inwestycja w system metra w tym mieście w czasach współczesnych. Właściciel projektu FUT zlecił połączonym siłom firm Sweco i TYPSA zadanie opracowania projektów technicznych i planów układów kolejowych, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko (environmental impact report – EIR) dla linii, która biegnie od parku Kungsträdgården do gminy Nacka i stacji Gullmarsplan w południowej części Sztokholmu.

Projekt o wartości 25,7 miliarda koron, którego zakończenie przewiduje się na rok 2025, obejmuje ułożenie 11 kilometrów torów, drążenie tuneli w skale i wybudowanie siedmiu nowych stacji, będzie zarządzany przy użyciu programu BIM obsługującego cały cykl życia projektu. Ze względu na rozproszenie członków zespołów, pracujących w biurach w pięciu krajach, firmy Sweco i TYPSA skorzystały z programu ProjectWise firmy Bentley do utworzenia połączonego środowiska danych i pojedynczego źródła potwierdzonych danych obejmujących wszystkie informacje o projekcie.

Zarządzanie koordynacją projektu, przeglądamii uzgodnieniami z wykorzystaniem programu ProjectWise umożliwiło wielobranżowym zespołom współpracę przy zintegrowanym projekcie, niezależnie od lokalizacji biur poszczególnych zespołów w Europie. W celu współpracy z klientem i zarządem miasta Sztokholm zespoły korzystały także z programu ContextCapture firmy Bentley, co umożliwiło przedstawianie interesariuszom wizualizacji nowych projektów w kontekście niedawno utworzonego interaktywnego modelu 3D Sztokholmu.