Personalia

Tomasz Gontarz członkiem zarządu ds. rozwoju i innowacji PKP Intercity

Tomasz Gontarz został powołany na członka zarządu ds. rozwoju i innowacji PKP Intercity.

O wyborze Gontarza na stanowisko PKP Intercity poinformowało w oficjalnym komunikacie:

PKP Intercity S.A. stawia m.in. na rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych, a także ograniczanie emisji w obszarze transportu realizując wyzwania związane z ekologią. Ponadto dla zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji taborowych oraz infrastrukturalnych istotne pozostaje efektywne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, zapewniając tym samym finansowanie dla projektów przygotowywanych przez Spółkę. Kolejnym ważnym zadaniem, przed którym stoi PKP Intercity S.A., jest realizacja połączeń dalekobieżnych do Centralnego Portu Komunikacyjnego, do obsługi którego przewoźnik potrzebuje nowoczesnego taboru odpowiadającego potrzebom transportu multimodalnego. Wyznaczanie strategicznych kierunków i ich konsekwentna realizacja pozwolą zbudować przewagę konkurencyjną na rynku polskich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich. Nie tylko rozwój siatki połączeń czy konsekwentna realizacja inwestycji taborowych oraz infrastrukturalnych, lecz także wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych,
efektywne budowanie strategii i planowanie inwestycji, innowacyjne rozwiązania biznesowe – to kierunek, jaki wyznacza sobie spółka na kolejne lata.

Kim jest nowy członek zarządu ds. rozwoju i innowacji w PKP Intercity?

Tomasz Gontarz to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył aplikację adwokacką. W roku 2017 został pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury – opracowywał projekty kolejowe. Odpowiedzialny był m.in. za Program Kolej+ oraz Program Przystankowy. W 2018 r. został społecznym Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej.

Dodaj komentarz