Inwestycje Pasażer

Zakończył się odbiór końcowy linii kolejowej E20 Warszawa – Poznań w obszarze LCS Konin [ZDJĘCIA]

Zakończyły się prace związane z odbiorem końcowym, realizowanej przez TORPOL S.A. modernizacji linii kolejowej WarszawaPoznań, w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz. Inwestycja, realizowana w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF), kosztowała ponad 1 mld zł brutto.

Fot. TORPOL S.A.

 – Dzięki bardzo dobrej współpracy i olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich uczestników, tego skomplikowanego wielobranżowego procesu budowlanego – Zamawiającego (PKP PLK S.A), Inżyniera Projektu (BBF) oraz wykonawcy możemy się dzisiaj cieszyć z terminowego zakończenia prac budowlanych we wszystkich branżach na tak dużym projekcie, który jest bardzo ważnym elementem Krajowego Programu Kolejowego (KPK). Przyczynia się on do poprawy bardzo istotnego połączenia na linii WarszawaPoznań. Efekty inwestycji będą odczuwalne przede wszystkim dla pasażerów – podniesie się komfort podróży oraz skróci się jej czas – podkreśla Grzegorz Grabowski, prezes Zarządu TORPOL S.A.

 

Inwestycja pozwoliła zwiększyć przepustowość linii WarszawaPoznań. Pociągi pasażerskie osiągać będą mogły prędkość 160 km/h, towarowe – 120 km/h.

Zwiększa się komfort podróży na trasie Poznań – Warszawa

– Dzięki pełnej zaangażowania pracy, wiedzy eksperckiej i olbrzymiemu doświadczeniu naszych pracowników, realizacja tego projektu przebiegła sprawnie, a TORPOL potwierdził swoją bardzo mocną pozycję na niezwykle wymagającym obecnie rynku infrastruktury kolejowej. Bardzo istotne znaczenie w tej realizacji miały również firmy podwykonawcze, które w sposób sprawny i z oczekiwaną jakością realizowały zlecone im zadania. Realizacja tego kontraktu to kolejne potwierdzenie rozległych kompetencji Grupy Kapitałowej TORPOL w realizacji dużych, złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Przypomnę, że czas trwania kontraktu wynosił 41 miesięcy, a jego realizacja wymagała zaangażowania okresowo nawet ok. 1 000 pracowników oraz pracy pełnego zestawu maszyn specjalistycznych takich jak podbijarki, oczyszczarki, pociągi sieciowe, którymi firma dysponuje – mówi Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

 

Na potrzeby modernizacji dwutorowej linii kolejowej wymieniono 149 km pojedynczego toru oraz ponad 300 km sieci trakcyjnej. Wzdłuż całego modernizowanego odcinka linii zabudowano pełną, szkieletową sieć światłowodową oraz miedzianą, a także systemy transmisyjne, łączności technologicznej, radiołączności kolejowej i systemów bezpieczeństwa, monitoringu i informacji podróżnych oraz kamer na przejazdach. Zmodernizowano również 83 obiekty inżynieryjne, w tym m.in. 8 mostów kolejowych, 65 przepustów, 3 przejścia pod torami oraz 7 wiaduktów. Na szczególną uwagę zasługują obiekty mostowe zlokalizowane na Kanale Grójeckim i Kanale Warta – Gopło. Na 40 metrowym moście na Kanale Grójeckim wymieniono ważącą 160 ton stalową kratownicę, natomiast 25 metrowy most na Kanale Warta – Gopło zyskał nową, żelbetowo-stalową konstrukcję. Na obu obiektach ułożono również nowe tory i zamontowano sieć trakcyjną. Dzięki przeprowadzonej modernizacji, oba obiekty spełniają normę prowadzenia ruchu z prędkością do 160 km/h. W ramach poprawy oddziaływania linii kolejowej na środowisko zabudowano łącznie 27 tys. mkw ekranów akustycznych.

Źródło: TORPOL S.A.