Pasażer

WKD zwiększa limit pasażerów w pociągach

W pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej od 1 września zmianie ulega limit pasażerów mogących jednocześnie podróżować składem. Podróżnych będzie więcej. Nie zmienia się obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu.

Fot. WKD

– W ramach prowadzonego bieżącego monitorowania stanu zapełnienia pociągów uruchamianych na linii WKD, jak również ogłoszonego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powrotu dzieci i młodzieży do nauczania w szkołach w trybie stacjonarnym, podjęta została decyzja o podwyższeniu limitu pasażerów mogących jednocześnie odbywać przejazd w środkach transportu publicznego, tj. w pociągach WKD do maksymalnego, aktualnie dopuszczalnego poziomu na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – czytamy w oświadczeniu WKD.

 

Do końca sierpnia na linii WKD obowiązywał limit pasażerów wynoszący 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym połowa miejsc siedzących musiała pozostać wolna

Dla pojazdów eksploatowanych przez WKD limit ten wynosił w zależności od typu taboru od 150 do 152 pasażerów. W ramach nowelizacji rozporządzenia limit uległ podwyższeniu, jednak Warszawska Kolej Dojazdowa, korzystając z przysługującej możliwości do podjęcia decyzji we własnym zakresie jako podmiot współzarządzający transportem publicznym, w oparciu o prowadzone na bieżąco monitorowanie stanu zapełnienia pojazdów, jak również mając na uwadze bezpieczeństwo przewożonych pasażerów oraz zatrudnionego personelu, utrzymała limit na niezmienionym poziomie.

Od 1 września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2020/2021 przewoźnik spodziewa się wzrostu liczby pasażerów do poziomu przekraczającego znacznie wcześniejszy limit. Od wtorku podwyższony zostaje on do 50 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Dla pojazdów eksploatowanych przez spółkę WKD nowy limit wynosi odpowiednio: 252 miejsca w pojazdach serii EN100 i 250 miejsc w pojazdach serii EN97.

Informacja w zakresie nowego limitu, obowiązującego od dnia 01.09.2020 została zamieszczona na pojazdach obok dotychczas prezentowanej.

– Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązuje ograniczenie w zakresie zajętości połowy miejsc siedzących – zaznaczają przedstawiciele WKD.

Reklama