Tramwaje

Tramwaje wracają na Szosę Lubicką w Toruniu

Dobre wiadomości dla toruńskich pasażerów! Wcześniej niż planowano zostały wykonane tymczasowe rozjazdy torowe na modernizowanym torowisku tramwajowym na Szosie Lubickiej.

Fot. MZK Toruń

W związku z wcześniejszym zakończeniem prac od czwartku 4 lutego 2021 r. od godz. 4:30 na Szosę Lubicką wracają tramwaje linii nr 1 i 1N. Jednocześnie zostanie zawieszone kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej – linii nr 51 i 51N oraz linii tramwajowej nr 8 i 8N.

Na Szosie Lubickiej, na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego, trwa modernizacja torowiska. Prace rozpoczęły się pod koniec stycznia br. W pierwszym etapie wykonane zostały tymczasowe rozjazdy torowe, tzw. „przewiązki”, mające na celu skierowanie ruchu tramwajowego na jeden tor – północny. Ruchem tramwajów na odcinku jednotorowym sterować będzie sygnalizacja świetlna.

W ciągu Szosy Lubickiej wykonano dwie przewiązki: jedna na wschód od pl. Daszyńskiego, druga po stronie wschodniej od przystanków tramwajowych przystanku Jamontta, przed skrętem w ulicę Ślaskiego. Rozwiązanie to umożliwi kursowanie tramwajów po jednym torze bez konieczności wstrzymywania ruchu w trakcie robót. Wykonano również trzy tymczasowe przystanki tramwajowe dla tramwajów jadących w kierunku pętli Olimpijska na wysokości dotychczasowych lokalizacji.

Przewiązki wykonano wcześniej niż planowano, więc ruch tramwajowy na tym odcinku zostanie przywrócony już od pierwszych kursów tramwajów linii nr 1 w czwartek 4 lutego br. Od tego czasu tramwaje będą kursować po jednym torze (północnym) przy zachowaniu ruchu wahadłowego. Jednocześnie zawieszone zostanie kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej – linii nr 51 i 51N oraz linii tramwajowej nr 8 i 8N.

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego jest realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Wykonawcą prac jest Balzola Polska Sp. z o.o. Ich koszt to ponad 31,8 mln zł brutto Umowę podpisano 4 listopada 2020 r. W jej myśl prace powinny się zakończyć w terminie do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 4 grudnia br.

Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych;
 • przebudowę torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą przystankową,
 • przebudowę przejazdów i przejść przez torowisko;
 • dostosowanie przejścia podziemnego przy CH OBI do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż platform schodowych);
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę kabli zasilających sieć trakcyjną,
 • przebudowę i budowę systemu odwodnienia układu torowego,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z przebudowywanym układem torowym,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbudowę systemu informacji pasażerskiej, budowę tablic informacji pasażerskiej. W ramach przebudowy SIP projektuje się wykonanie dwóch nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej na przystankach tramwajowych „Jamontta” i „Rydygiera” po stronie południowej.
 • budowę i przebudowę sieci teletechnicznych,
 • rozbudowę sygnalizacji świetlnych,
 • nasadzenia drzew i krzewów; odtworzenie trawników na powierzchni 31 144 m2, zabezpieczenie na czas budowy 328 szt. drzew, nasadzenie krzewów w ilości 4054 szt. (zgodnie z wykazem)
 • odtworzenie terenów zieleni po robotach budowlanych;
 • wprowadzenie i utrzymanie stałej organizacji ruchu.

Dodaj komentarz