global Inwestycje Wydarzenia

UE przeznaczy na zrównoważony transport 85 mld euro

Unia Europejska zarezerwowała w planach naprawy gospodarczej sumę 85 mld euro na zrównoważony transport. Kwota ta wspomóc ma branżę w procesie wychodzenia z pandemii Covid-19. Do tej pory swoje plany zgłosiły 23 z 27 państw. Przewidują one wydatki na 750 mld euro.

O planach odbudowy zrównoważonego transportu w ramach zadań krajowych opowiedziała Ursula von der Leyen, Przewodnicząca KE. Jak podkreśliła, środki przeznaczone na poprawę zrównoważonego transportu obejmują cyfryzację kolei i płynny transport podmiejski, a także rozwój stacji ładowania dla inteligentnych samochodów.

Przedstawiciele branży kolejowej skorzystać mogliby także ze środków przeznaczonych na odbudowę innych sektorów, w tym energetycznego. Na rozwój czystej energii, m.in. wodoru, KE przeznaczyła 50mld  euro. Podobna kwota zarezerwowana została na poprawę stanu budynków, w co wpisywać się mogą wszelkie obiekty kolejowe.