global Inwestycje Wydarzenia

UE przeznaczy na zrównoważony transport 85 mld euro

Unia Europejska zarezerwowała w planach naprawy gospodarczej sumę 85 mld euro na zrównoważony transport. Kwota ta wspomóc ma branżę w procesie wychodzenia z pandemii Covid-19. Do tej pory swoje plany zgłosiły 23 z 27 państw. Przewidują one wydatki na 750 mld euro.

O planach odbudowy zrównoważonego transportu w ramach zadań krajowych opowiedziała Ursula von der Leyen, Przewodnicząca KE. Jak podkreśliła, środki przeznaczone na poprawę zrównoważonego transportu obejmują cyfryzację kolei i płynny transport podmiejski, a także rozwój stacji ładowania dla inteligentnych samochodów.

Przedstawiciele branży kolejowej skorzystać mogliby także ze środków przeznaczonych na odbudowę innych sektorów, w tym energetycznego. Na rozwój czystej energii, m.in. wodoru, KE przeznaczyła 50mld  euro. Podobna kwota zarezerwowana została na poprawę stanu budynków, w co wpisywać się mogą wszelkie obiekty kolejowe.

ÖBB z imponującymi osiągnięciami

Zgodnie z zapowiedzą Przewodniczącej KE, plany państw uwzględnić muszą 20 proc. wydatków na cyfryzację i 37 proc. na Europejski Zielony Ład.

– Wiemy, że przedsiębiorstwa czekają na wsparcie, a czas ma kluczowe znaczenie – podkreślała Ana Paula Zacarias, sekretarz stanu ds. europejskich w Portugalii, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej. – Ze strony Rady oczekujemy jeszcze w czerwcu pierwszych oficjalnych informacji dot. oceny przedstawionych przez kraje UE planów. W chwili, gdy KE przyjmie wnioski dot. projektów decyzji wykonawczych Rady, dołożymy wszelkich starań, by plany przyjąć jak najszybciej. Dopiero wtedy środki finansowe zaczną płynąć do przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze tego lata.

Źródło: railjournal.com

Dodaj komentarz