Aktualności Tabor

UTK: Autoryzacja kierownika pociągu na torach zamkniętych

W przypadku wprowadzenia przez zarządcę infrastruktury nowych regulaminów technicznych lub zmian w tych regulaminach, nie zachodzi przesłanka i potrzeba wykonania autoryzacji oraz potwierdzenia nabycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych poprzez dokonanie autoryzacji i umieszczeniu wpisów w upoważnieniu do wykonywania czynności na danym stanowisku kolejowym. To pracodawca, wydając pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku bezpośrednio związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego lub/i z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych autoryzację do pracy na danym stanowisku kolejowym oraz upoważnienie do wykonywania określonych czynności, potwierdza znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku.

Źródło: UTK