global Przewozy towarowe

Ukraińskie przedsiębiorstwa kolejowe razem dla rozwoju tras intermodalnych Ukraina – Litwa – Polska

Koleje Ukraińskie, firmy transportowo-logistyczne Ukrferyy oraz FerryPlus, a także LTG Cargo Ukraine zgodziły się wspólnie realizować międzynarodowy projekt rozwoju tras multimodalnych na linii Ukraina – Litwa – Polska.

Memorandum o współpracy podpisane zostało 18 marca. Sygnatariusze porozumienia podjęli decyzję o wspólnych działaniach, mających na celu zorganizowanie regularnych przewozów intermodalnych na trasie Ukraina – Wilno/Kowno/Kłajpeda/Kowno – Białystok.

Czytaj dalej >