Przewozy towarowe

Grupa PKP CARGO podsumowała I kwartał 2020 r.

Grupa PKP CARGO w pierwszym kwartale 2020 roku wygenerowała 1,04 mld zł przychodów – poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Czesław Warsewicz. W stosunku do analogicznego okresu roku 2019 to spadek o 18 proc. (1,26 mld zł). EBITDA w tym okresie wyniosła 90 mln zł a EBIT uplasował się na poziomie -106 mln zł.

Praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 5,8 mld tkm, dając ok. 42,5 proc. udziałów w krajowym rynku. W pierwszym kwartale roku ubiegłego praca wyniosła 7,1 mld tkm, a udział w rynku wynosił 46 proc.

– Przewoźnicy, eksperci oczekiwali w tym roku poprawy koniunktury na rynku kolejowym, co jednak nie nastąpiło z powodów, których nikt nie mógł przewidzieć. Koronawirus wywołał światowy kryzys gospodarczy i ponosimy tego skutki – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

 

Prezes PKP CARGO przypomniał, że w segmencie paliw stałych zauważyć można spadek zapotrzebowania na węgiel z polskich kopalń związany z niższym zużyciem energii w gospodarce.

Dodatkowo na trudną sytuację rynku paliw stałych przekłada się niska konkurencyjność polskiego przemysłu wydobywczego wobec spadających cen węgla na światowych rynkach oraz mały popyt na węgiel koksujący z przemysłu hutniczego.

– Dostrzegamy za to pewne ożywienie z sektorze kruszyw, mimo możliwego opóźnienia części inwestycji infrastrukturalnych, http://m.in. z powodu epidemii koronawirusa – stwierdza prezes Warsewicz.

 

Kluczowy w strategii działania Grupy PKP CARGO pozostaje rynek przewozów intermodalnych, na którym Grupa buduje swoją przyszłość. W pierwszym kwartale 2020 następował bowiem dalszy wzrost przewozów intermodalnych w całej strukturze przychodów Grupy PKP CARGO i wyniósł 15,2 proc.

– Tym samym PKP CARGO realizuje szeroki proces przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego- zaznacza prezes Warsewicz.

 

Wyraźnie widać to również w zmianie struktury przewozów PKP CARGO International – już ponad jedną trzecią pracy przewozowej spółki stanowią przewozy intermodalne (+23 proc. r/r).

Dodaj komentarz