Analizy Pasażer Raport z Polski

UTK podsumował wpływ pandemii na branżę kolejową [RAPORT]

Jak światowy kryzys pandemiczny wpłynął na branżę kolejową? Urząd Transportu Kolejowego podsumował ostatnie miesiące i zaprezentował wnioski w specjalnie przygotowanym raporcie. Dokument przedstawia także sytuację kolei w pierwszym półroczu 2020 r. w wybranych krajach europejskich. W części z nich spadki w przewozach sięgały ponad 90 proc., w innych – liczba pasażerów pozostała na niezmienionym poziomie.

Po rekordowym roku 2019, w którym kolej przewiozła 335 mln pasażerów, w 2020 r. nastąpił spadek o niespotykanej skali. W minionym roku przewieziono tylko 209,2 mln pasażerów. Praca przewozowa spadła o ponad 42%.

Marzec 2020 roku był początkiem olbrzymich zmian w całej gospodarce światowej, które odbiły się również na Polsce. Ograniczenia możliwości podróżowania spowodowane pandemią wpłynęły na zmianę oferty przewozowej. Przewoźnicy oraz organizatorzy publicznego transportu zbiorowego na bieżąco monitorowali sytuację na rynku i reagowali na zachodzące zmiany aby zapewnić ciągłość funkcjonowania oraz możliwość bezpiecznego odbycia podróży. – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.