Raport z Polski

UTK przyjął cele strategiczne na lata 2023 – 2027

Bezpieczeństwo, nowoczesny urząd, interoperacyjność i regulacja – to najważniejsze zagadnienia wpisane w cele strategiczne i zadania zaplanowane do realizacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2023-2027. Strategia konsultowana była z przedstawicielami branży kolejowej.

Fot. UTK
Fot. UTK

Cele strategiczne i zadania na najbliższych pięć lat zostały opracowane w podziane na cztery najważniejsze kategorie:

– Chcemy się nadal rozwijać, ponieważ zgodnie z naszą misją pragniemy kreować bezpieczne i konkurencyjne warunki świadczenia usług transportu kolejowego. Dlatego cele strategiczne na najbliższe lata obejmują składowe – nowoczesny urząd, bezpieczeństwo, interoperacyjność i regulacja. Ważnym aspektem funkcjonowania UTK jest nasza otwartość, którą będziemy wzmacniać dla efektywnego dialogu z branżą kolejową. Jej wyrazem są także konsultacje tej strategii. Dzięki takiemu działaniu mamy pewność, że odpowiada ona na bieżące potrzeby i wyzwania stojące przed urzędem i rynkiem kolejowym. Założenia, które przedstawiam w strategii na lata 2023 – 2027, stawiają wysoko poprzeczkę ale prowadzą do rozwoju urzędu jak i całej branży kolejowej. Jednocześnie jestem przekonany, że te ambitne cele są do realizacji do 2027 roku – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

NOWOCZESNY URZĄD

W ostatnich latach Urząd Transportu Kolejowego konsekwentnie realizował działania wpisujące się w budowanie nowoczesnego urzędu, które będą kontynowanie. W tym obszarze warto wskazać przede wszystkim zbudowanie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które jest nowoczesnym ośrodkiem przeznaczonym do egzaminowania maszynistów według nowych zasad obowiązujących od 2023 r. Ważnym elementem w procesie unowocześnienia UTK będzie wdrożenie Wirtualnego UTK – platformy, dzięki której sprawy urzędowe będzie można załatwić on-line, a także uruchomienie centrum informacji o prawach pasażera wraz z infolinią. UTK będzie także kontynuował i rozwijał inicjatywy budujące profesjonalny zespół, takie jak szkolenia w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego czy program rozwoju talentów. Ważnym obszarem funkcjonowania UTK będą nadal działania społecznie odpowiedzialne, jak np. promowanie turystyki kolejowej, zabytków kolejnictwa czy pomoc charytatywna.

BEZPIECZEŃSTWO

Działania w obszarze bezpieczeństwa powinny skupiać się na zapewnieniu dalszego, stabilnego wzrostu jego poziomu. Jednym z największych wyzwań jest m.in. nadzór nad zdarzeniami SPAD i minimalizacja ryzyk systemu kolejowego. Konieczne jest zatem dalsze poddawanie analizie gromadzonych przez UTK danych z zakresu bezpieczeństwa. Wnioski płynące z analizy danych z zakresu bezpieczeństwa, muszą przekładać się na działania prowadzące do wskazania powtarzalnych zagrożeń i trendów dotyczących bezpieczeństwa. Urząd kontynuować będzie także działania edukacyjne w ramach Kampanii Kolejowe ABC w tematyce bezpieczeństwa na terenach kolejowych, a w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych. Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa to istotne i cenione przez Sygnatariuszy narzędzie wspierające podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Dodaj komentarz