global

KE prezentuje wytyczne dotyczące transportu i kontroli granicznych

Komisja Europejska podała wytyczne dotyczące koronawirusa i zamknięcia granic państw członkowskich.  Najistotniejszą kwestią jest utrzymanie sprawnych dostaw pomimo przywrócenia kontroli granicznych. 

Podczas konferencji, która odbyła się 16 marca, komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides oraz komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson zaprezentowały wytyczne kierowane do ministrów spraw wewnętrznych i ministrów zdrowia. Zalecenia dotyczą przede wszystkim przemysłu narażonego na straty przez przywrócenie kontroli granicznych w strefie Schengen.

Wytyczne zawarte zostały w oficjalnym komunikacie KE, w którym poinformowano, że gwarantem dostępności towarów jest ich swobodny przepływ.  Dotyczy to przede wszystkim dóbr niezbędnych – żywności, niezbędnego sprzętu medycznego czy produktów medycznych. Zaleca się więc, aby uniknąć spowolnienia łańcucha dostaw poprzez wytyczenie priorytetowych i osobnych pasów dla  transportu towarowego. Ma to umożliwić ciężarówkom sprawne przekraczanie granic.

Ursula von der Leyen, stojąca na czele KE podkreśliła:

− Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii będą skuteczne tylko wtedy, gdy będziemy koordynować je na poziomie europejskim. Musimy podjąć wyjątkowe środki w celu ochrony zdrowia naszych obywateli. Ale upewnijmy się, że towary i podstawowe usługi nadal będą przepływać na naszym rynku wewnętrznym.  

 

Zaleca się również, aby państwa UE zagwarantowały swobodę poruszanie się przez granice pracowników transportu, czyli kierowców ciężarówek, konduktorów i pilotów załóg samolotów.

Równocześnie Komisja nie zdecydowała się na wprowadzania dodatkowych certyfikatów na towary, które legalnie obecnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że zgodnie z oświadczeniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, nie ma dowodów na to, że produkty spożywcze są przekaźnikami COVID-19.

W dokumencie rekomenduje się natomiast możliwość poddania każdą osobę przekraczającą granicę państwa kontroli medycznej bez przedstawiania formalnego uzasadnienia. Jednocześnie zaznaczono, że osoby, u których stwierdzi się ryzyko zachorowania, zostaną wpuszczone, ale powinny od razu zostać otoczone odpowiednią opieką.

Ogłoszono także 30- dniowy zakaz podróżowania do Unii Europejskiej. Von der Leyen podkreśliła, że czas ten może ulec wydłużeniu, ale nie dotyczy osób przebywających na stałe w UE, członków rodziny obywateli UE oraz przedstawicieli dyplomacji. Zakaz nie dotyczy również przedstawicieli służby zdrowia oraz pracowników transportu.

Dodaj komentarz