global

KE prezentuje wytyczne dotyczące transportu i kontroli granicznych

Komisja Europejska podała wytyczne dotyczące koronawirusa i zamknięcia granic państw członkowskich.  Najistotniejszą kwestią jest utrzymanie sprawnych dostaw pomimo przywrócenia kontroli granicznych. 

Podczas konferencji, która odbyła się 16 marca, komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides oraz komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson zaprezentowały wytyczne kierowane do ministrów spraw wewnętrznych i ministrów zdrowia. Zalecenia dotyczą przede wszystkim przemysłu narażonego na straty przez przywrócenie kontroli granicznych w strefie Schengen.

wytyczne zawarte zostały w oficjalnym komunikacie KE, w którym poinformowano, że gwarantem dostępności towarów jest ich swobodny przepływ.  Dotyczy to przede wszystkim dóbr niezbędnych – żywności, niezbędnego sprzętu medycznego czy produktów medycznych. Zaleca się więc, aby uniknąć spowolnienia łańcucha dostaw poprzez wytyczenie priorytetowych i osobnych pasów dla  transportu towarowego. Ma to umożliwić ciężarówkom sprawne przekraczanie granic.