global Tabor

W tym roku rozpocznie się przebudowa zachodniej linii kolejowej Ghany

Jak zaznaczył Wilson Mogoba, dyrektor ds. programów Transnet, modernizacja linii usprawni ruch towarowy w tej części kontynentu i z korzyścią wpłynie na gospodarkę kraju.

– Przeprowadzone zostały analizy, które wykazały rentowność projektu – podkreślał Mogoba. – Aktualnie nad doprowadzeniem inwestycji do realizacji pracuje 9-osobowy zespół ekspertów. Analizują oni odcinek linii kolejowej z Takoradi do Kumasi i Awaso, ustalając, jakie prace należy na niej wykonać.

 

Inwestor chce także zmodernizować lokomotywy i wagony, które służyć będą do przewozu towarów.

Obecnie przewóz towarów, takich jak: boksyt, mangan, kakao, ciężki sprzęt, cement, paliwo i ładunki śródlądowe, odbywa się drogami. Stanowi to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.