Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

WKD najbardziej punktualna. Który przewoźnik najmniej?

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił raport dot. punktualności polskich pociągów. Najwyższy wynik punktualności odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD). Realizuje ona przewozy na wydzielonej infrastrukturze kolejowej.

Najmniejszą punktualność spośród przewoźników funkcjonujących wg rozkładu jazdy odnotowała spółka PKP Intercity
Najmniejszą punktualność spośród przewoźników funkcjonujących wg rozkładu jazdy odnotowała spółka PKP Intercity

Punktualność przewozów pasażerskich w 2021 wyniosła 90,11 proc. W porównaniu do roku poprzedniego, to spadek o 4,5 pkt proc. Jednocześnie jednak wzrosła liczba pociągów – liczba uruchomionych składów przekroczyła 1,7 mln.

Średnie opóźnienie na stacji końcowej dla pociągów opóźnionych od 6 minut, wyniosło ponad 21 minut. Z kolei średnie opóźnienie na drodze przejazdu, czyli na wszystkich stacjach postojów handlowych, wynosiło 18 minut.

Najniższe wartości wskaźników punktualności były w okresie wakacji – lipiec i sierpień. W tych miesiącach odnotowano punktualność na stacji końcowej odpowiednio na poziomie 86,7 proc. oraz 89,1 proc. Średnia dla stacji to 85,6 proc. oraz 88 proc.. Niską punktualność odnotowano również w grudniu. W tych trzech miesiącach uruchomiono najwięcej pociągów w ciągu roku.

Najmniejszą punktualność spośród przewoźników funkcjonujących wg rozkładu jazdy odnotowała spółka PKP Intercity, która uruchamia pociągi na najdłuższych trasach, przez co wiele zdarzeń na sieci może mieć wpływ na punktualność tego przewoźnika. Średnia punktualność pociągów PKP Intercity w 2021 r. wyniosła 72,55%.

Wyniki punktualności skomentował Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra.

– Poprawa punktualności pociągów pasażerskich to duże wyzwanie dla przewoźników i zarządców infrastruktury. Najczęściej występujące przyczyny opóźnień leżą po stronie przewoźników – związane są z taborem i zagwarantowaniem obsługi pojazdów. Te przyczyny odpowiadają za blisko 25 proc. opóźnień. Druga grupa przyczyn odpowiadająca za ponad 23 proc. opóźnień to sytuacje zależne od zarządcy infrastruktury, związane z urządzeniami sterowania ruchem, z remontami, czasowymi wyłączeniami linii itp. Tzw. przyczyny zewnętrzne – warunki atmosferyczne, kolizje czy zdarzenia wymagające interwencji policji lub pogotowia ratunkowego odpowiadają za ponad 20 proc. opóźnień. Zmiana organizacji pracy, zapewnienie obsługi pociągów zgodnie z planem, zapewnienie dostępności taboru – to działania, które mogą wyeliminować opóźnienia, których przyczyny zaistniały po stronie przedsiębiorstw kolejowych – komentuje wyniki punktualności dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Jak czytamy w raporcie, ponad 24,5 proc. wg liczby opóźnień (111,2 tys. przypadków) oraz 27,3 proc. wg czasu ich trwania (1 114 tys. min) to przyczyny związane z taborem

Dokładne dane o punktualności zamieszczone są na stronie internetowej Dane Kolejowe UTK. Dostępne są zarówno dane obejmujące punktualność ogółem, jak również w podziale na przewoźników.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował raport na temat punktualności pociągów w 2021 r.

Dodaj komentarz