Inwestycje Tramwaje

Umowa na modernizację toruńskich torowisk podpisana

Spółka MZK Toruń podpisała umowę z firmą Balzola Polska na modernizację trzech odcinków torowisk tramwajowych w mieście. W efekcie Toruń zyska nowe tory i sieć trakcyjną, zielone torowiska, wyposażone w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych, odnowione jezdnie i chodniki oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej.

Podpisane dziś umowy to część realizowanego w Toruniu projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, którą prezydent miasta Michał Zaleski podpisał z przedstawicielami rządu RP w sierpniu 2017 r.

– To projekt bardzo kosztowny, początkowo dofinansowanie pozyskane z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosiło 190 mln zł – mówi prezydent Zaleski. – Kwotę tę udało się zwiększyć do 213,3 mln zł. Pozostałe środki pozyskane zostaną przez Gminę Miasta Toruń. Projekt jest wielozadaniowy.

 

Do tej pory miasto podpisało umowy na zakup autobusów hybrydowych oraz na elementy wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej, a także umowę na zakup taboru tramwajowego.

 

– Przed nami dwa duże pakiety zadań, które niestety trochę utrudnią mieszkańcom życie. Jednak są one istotne, by później było tylko lepiej – dodał prezydent. – Jeden z nich to przedmiot dzisiejszej umowy, drugi – budowa nowej linii tramwajowej na tzw. osiedle JAR.

 

Przetarg na modernizację trzech odcinków toruńskich torowisk ogłoszony został 3 marca 2020 r. i cieszył się dość dużym zainteresowaniem. Inwestycję chciało zrealizować sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Balzola Polska, która już jest wykonawcą m.in. prac drogowych na al. św. Jana Pawła II w Toruniu.

Postępowaniem przetargowym objęte są następujące zadania modernizacyjne:

Część A – Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 509,85 metra toru pojedynczego.
Zadanie dzieli się na dwa etapy:
Etap I – odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina.
Etap II – odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

Część B – Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o łączność długości 3 066,70 metra toru pojedynczego.

Część C – Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego.Zadanie dzieli się na dwa etapy:

W ramach robót powstaną odcinki torowisk zielonych wyposażone w system podlewania. Na wszystkich odcinkach torowisk wymienione zostaną sieci trakcyjne ze słupami trakcyjnymi, kablami zasilającymi i powrotnymi. Nowe tablice informacji pasażerskiej staną na wybranych peronach. Na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych powstaną nowe sygnalizacje świetlne. Jezdnie zyskają nowe oświetlenie uliczne.

Najkorzystniejsze oferty dla wszystkich trzech części złożyła firma Balzola Polska. Roboty dla poszczególnych zakresów wyceniła na:

  • 38.891.694,73 zł (Część A)
  • 31.830.930,53 zł (Część B)
  • 33.899.771,13 zł (Część C)

Łącznie jej oferty wyniosły 104.622.396,39 zł.

– Czuję się zaszczycony mogąc kontynuować prace w Toruniu – podkreślał Andrzej Rogiński, dyrektor generalny Balzola Polska. – Pierwsze działania rozpoczęliśmy w styczniu 2018 r. Po raz kolejny udało się złożyć najkorzystniejszą ofertę. Dotrzymamy wszelkich starań, by wpasować się z inwestycją w potrzeby miasta.

 

Zwieńczeniem modernizacji toruńskich torowisk będą prace w ciągu ul. Grudziądzkiej, od Placu bp. Chrapka, przez ul. Bażyńskich i ul. Kościuszki.

– Ten krótki odcinek torowiska zostanie zmodernizowany w 2022 r. – dodał Michał Zaleski. – Aktualnie trwają prace projektowe, by dostosować ten odcinek m.in. do potrzeb powstającego w sąsiedztwie budynku Sądu Rejonowego w Toruniu.

Drugim projektem będzie budowa nowej linii tramwajowej na tzw. osiedle JAR. Jak podkreślił prezydent Michał Zaleski, Wykonawcy kończą prace projektowe. Na przełomie listopada i grudnia miasto planuje otworzyć przetarg na realizację inwestycji. Prace trwać będą 2 lata.

Dodaj komentarz