Aktualności

Współpraca międzynarodowa Izby Kolei

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wzięła udział
w dwóch ważnych spotkaniach – z przedstawicielami firm holenderskich
w ambasadzie Królestwa Niederlandów oraz podczas Forum Biznesu Polsko–Łotewskiego.

W czasie spotkania w ambasadzie pracownicy Izby mieli okazję spotkać się z przedstawicielami sześciu holenderskich firm wykonujących różne usługi dla rynku kolejowego. Celem spotkania było nakreślenie zasad przyszłej współpracy między kolejowym rynkiem w Polsce i Holandii jak również przedstawienie informacji o samorządzie. W spotkaniu ze stronu Izby Kolei uczestniczyli – Aleksandra Jasińska, Zbigniew Wiśniewski oraz Radosław Karwicki. Natomiast swój profil przedstawiły następujące firmy holenderskie:
– ES Asset Management (reprezentowana przez Diederika van Leeuwen), czyli firma doradztwa technicznego wspierająca różne podmioty we wdrażaniu systemu zarządzania aktywami. Specjalizująca się w wdrażaniu systemu Asset Management, analizach luk ISO 55000, szkoleniu i coachingu.
– Lankhorst Mouldings (Arnoud Koopmans), a zatem producent produktów formowanych o dużych gabarytach, o wadze od 5 do 600 kg. W tym opracowane i produkowane kompozytowe podkłady kolejowe. – Sapience’00 (Hans Rijckenberg) – prywatna firma doradcza świadcząca usługi dla biznesu w formie zarządzania projektami, programami i procesami w zakresie polityki innowacji, transferu wiedzy, doboru kontrahentów (company matchmaking), przyjmowania delegacji, szkoleń międzykulturowych.
– Strukton Rail (Martijn Wels), czyli dostawca asortymentu usług dla systemów kolejowych, w obszarach takich jak infrastruktura kolejowa, pojazdy szynowe i systemy mobilności. Firma skupia się głównie na projektowaniu, rozwiązaniach technicznych, budowie, modernizacji i utrzymaniu systemów kolejowych. – voestalpine Railpro (pani Dominique Martens) zajmująca się pełnym zakresem usług obejmujących wszystkie podstawowe komponenty drogi kolejowej, którymi to usługami firma wspiera wykonawców, konstruktorów i zarządców infrastruktury przy budowie, modernizacji i utrzymaniu kolejowych systemów transportowych. – ZNAPZ (Marcel van Velthoven) – jeden z europejskich liderów w obszarze systemów typu Asset Management, dostarczający światowej klasy rozwiązanie – IBM Maximo Asset Management. Podczas tego spotkania nakreślono wstępne propozycje dalszej współpracy i wzajemnego wsparcia na rynkach polskim i holenderskim.