Aktualności Inwestycje

Zintegrowana obsługa dworca

Spółka PKP TELKOL wygrała kolejny przetarg na świadczenie zintegrowanej obsługi dworca, tym razem dla Poznania Głównego. Kompleksowa usługa utrzymaniowa oferowana przez PKP TELKOL to nie tylko najwyższa jakość i znaczące oszczędności dla PKP S.A. – właściciela dworca, ale i możliwość testowania najnowszych technologii podnoszących komfort podróżnych.

PKP TELKOL na Dworcu Bydgoszcz Główna.

Szczególne potrzeby PKP S.A wynikają ze złożoności zagadnienia jakim jest zarządzanie tego rodzaju obiektami. W związku szerokim spektrum prac jakie muszą być wykonywane w budynkach dworcowych, PKP TELKOL i PKP S.A podjęły współpracę w stworzeniu pakietu usług jakie byłyby konieczne do świadczenia zintegrowanej obsługi dworca. Poligonem do testów wydajności takiego serwisu stał się Dworzec Bydgoszcz Główna, gdzie od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczął się pilotażowy projekt kompleksowej obsługi utrzymaniowej. Zakres świadczonych przez PKP TELKOL prac obejmuje usługi polegające na wykonywaniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi Dworca Bydgoszcz Główna w zakresie konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych, przeglądów technicznych oraz pełnienie funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania całego kompleksu dworcowego.

W zakres usługi wchodzi:

  • Konserwacja i serwis klimatyzatorów, instalacji wentylacji i wody lodowej.
  • Obsługa, serwis i utrzymanie instalacji i urządzeń niskoprądowych (CCTV na całym kompleksie DSO, SAP, CCTV, okablowanie strukturalne, sieć LAN, SSWiN, SKD, system wyświetlania reklam, totemy reklamowe, interkomy kasowe, pętle indukcyjne, BMS, domofony, wideofony, UPS).
  • Serwis i utrzymanie drzwi automatycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO, pompowni ścieków, hydroforu, konserwacja i przeglądy dźwigów, pochylni i schodów i pozostałe czynności utrzymania technicznego obiektu.
  • Serwis i utrzymanie systemów ppoż. (pompownie ppoż., bramy ppoż., systemy oddymiania, systemy sygnalizacji pożaru).
  • Pełnienie funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania kompleksu dworcowego, w tym m.in. współpraca z użytkownikami dworca w sprawach dotyczących jego prawidłowego funkcjonowania.
  • Usuwanie awarii i wykonywanie napraw bieżących wszystkich instalacji, systemów i urządzeń technicznych.

Ponadto w Bydgoszczy przetestowano możliwość wykorzystania technologii beacon i aplikacji dla podróżnych „Mój Dworzec”. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem tych aplikacji na Dworcu Warszawa Centralna.
Pilotaż świadczenia zintegrowanej obsługi dworca zakończył się sukcesem, a usługa w Bydgoszczy będzie w dalszym ciągu kontynuowana. PKP TELKOL sp. z o.o. i PKP S.A. pracują nad rozszerzeniem projektu na kolejne dworce kolejowe, co zakłada również Strategia PKP TELKOL na lata 2018- 2022. Dlatego naturalnym następstwem powodzenia w Bydgoszczy jest przystępowanie do przetargów i przejmowanie obsługi kolejnych obiektów.

PKP TELKOL na Dworcu Poznań Główny.

W kwietniu 2020 roku PKP TELKOL sp. z o.o. wygrała otwarte postępowanie na świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej, czyli usług utrzymaniowych stacji PKP Poznań Główny, w skład której wchodzi: dworzec Poznań Główny (Nowy i Stary), Dworzec Zachodni i Dworzec Letni w Poznaniu. Każdy obiekt to specyficzne potrzeby i konieczność dostosowania umiejętności pracowników do ich świadczenia, zatem PKP TELKOL nieustannie pracuje nad rozwojem kompetencji w zakresie usług utrzymania technicznego obiektów.

W maju tego roku Urząd Dozoru Technicznego wydał certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń branży klimatyzacji i wentylacji zawierających F-gazy. Uzyskanie certyfikatu pozwoli na rozszerzenie katalogu świadczonych usług o kolejny obszar do wykorzystania przy świadczeniu kompleksowej obsługi utrzymaniowej obiektów.

PKP TELKOL

Reklama