Raport z Polski Wydarzenia

Zmiany w certyfikacji ECM

Wejście w życie IV pakietu kolejowego wprowadziło zmiany w procesie utrzymania pojazdów. Do tej pory obowiązek certyfikacji dotyczył tylko podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych. Do 16 czerwca 2022 r. wszystkie ECM, także zajmujące się taborem pasażerskim czy lokomotywami muszą wykazać zgodność posiadanych systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów z kryteriami rozporządzenia 2019/779. W jaki sposób wykazać taką zgodność wyjaśnimy w trakcie najbliższych zajęć Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Szkolenie odbywa się 24 marca.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2019/779, obowiązek potwierdzenia spełnienia wymagań tego rozporządzenia w procesie certyfikacji dotyczy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, niezależnie od rodzaju utrzymywanego taboru kolejowego. Do tej pory certyfikowane były tylko ECM odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykazać spełnienie wymagań załącznika II do rozporządzenia 2019/779, co w praktyce oznacza obowiązek ustanowienia i stosowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS). Rozporządzenie przewiduje dwuletni okres przejściowy na uzyskanie stosownych uprawnień, który zakończy się 16 czerwca 2022 r.