Przewozy towarowe Wydarzenia

Aplikacja ułatwi planowanie przewozów międzynarodowych

Agencja Kolejowej Unii Europejskiej „Route Compatibility Check” (RCC) udostępniła aplikację, która ułatwić ma planowanie przewozów międzynarodowych. Wspomaga ona proces planowania trasy przejazdu, porównując parametry infrastruktury kolejowej i typu pojazdu.

Unia Europejska posiada jedną z najgęstszych sieci kolejowych na świecie. Nie wszystkie kraje europejskie dysponują tym samym systemem infrastruktury kolejowej i tym samym zestawem typów pojazdów kolejowych (lokomotywy, wagony pasażerskie, wagony towarowe itp.). Przed uruchomieniem pociągu konieczne jest sprawdzenie zgodności pojazdu z siecią kolejową. Czynność ta nazywana jest właśnie „Route Compatibility Check”. Do przeprowadzenia sprawdzenia niezbędne są dwa rodzaje danych. Dane dotyczące infrastruktury kolejowej dostarczają zarządcy infrastruktury. Zaś dane dotyczące typów pojazdów kolejowych – przewoźnicy kolejowi. Podczas planowania tras przejazdów transgranicznych w Europie konieczne jest zebranie wszystkich tych danych od wielu podmiotów.

Jak dotąd nie istniało żadne narzędzie umożliwiające i automatyzujące tę czynność na poziomie europejskim. Dane dotyczące pojazdów i infrastruktury były zawarte w dwóch oddzielnych bazach prowadzonych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej – w Europejskim Rejestrze Infrastruktury (RINF) oraz Europejskim rejestrze typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (ERATV). Obie bazy dają dostęp do danych z rejestrów krajowych, ale nie jest łatwo eksportować z nich dane i je porównywać. Aby rozwiązać ten problem, ERA opracowała aplikację Route Compatibility Check (RCC), która pozwala sprawdzić zgodność techniczną pojazdu z planowaną trasą.

Aplikacja RCC

Wykorzystuje dane z baz ERA i wyświetla je na prostym interfejsie użytkownika. Pozwala znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

  • czy dany pojazd kolejowy jest kompatybilny z wybraną trasą (tj. można sprawdzić, czy pojazd może przejechać z punktu A do B),
  • jakie są wymagania, by pojazd mógł pojechać na wybranej trasie (tj. można sprawdzić parametry techniczne fragmentu sieci kolejowej, co może być przydatne np. przy projektowaniu nowego typu pojazdu),
  • jaką trasą omijającą punkt X może pojechać ten pojazd kolejowy? (tj. można szukać alternatywnych tras dla danego pojazdu w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na wybranej trasie).

Aplikacja RCC jest dostępna pod tym linkiem. Jest łatwa w użyciu i pozwala zaoszczędzić czas i nakłady. To, co w przeszłości wymagało długotrwałych ręcznych kontroli i obliczeń, teraz jest dostępne „od ręki” w nowej aplikacji.

Autor: Urząd Transportu Kolejowego

Dodaj komentarz