Personalia Wydarzenia

Krzysztof Świerczak w zarządzie PKP Intercity S.A.

Krzysztof Świerczak dołączył do Zarządu PKP Intercity. Prezesem PKP Intercity S.A. pozostaje Marek Chraniuk. W Zarządzie pozostają również: Tomasz Gontarz, Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer.

Z dniem 12 października 2022 roku Walne Zgromadzenie spółki PKP Intercity S.A. powołało do składu Zarządu PKP Intercity S.A. Krzysztofa Świerczka, który pełni funkcję członka zarządu.

PKP Intercity S.A. realizuje największą w swojej historii strategię rozwojową pn. „PKP IntercityKolej Dużych Inwestycji”, w ramach której poza inwestycjami taborowymi przewoźnik przewidział szeroki zakres inwestycji infrastrukturalnych w rozbudowę, a także modernizację dotychczasowych zapleczy technicznych oraz powstanie nowych.

Do 2030 roku spółka zainwestuje 2,6 mld zł w nowoczesne, przyjazne środowisku stacje postojowe. Rozwój infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. W perspektywie 2030 roku będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. Po realizacji programu inwestycyjnego PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi, a także bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski. Przyczyni się to do podniesienia standardu obsługi taboru i optymalizacji przygotowania pociągów do tras. Krzysztof Świerczek będzie odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne oraz ich utrzymanie.

Krzysztof Świerczek jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, spółek skarbu państwa i spółek komunalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, w tym zarządzania nieruchomościami, przygotowaniem, a także prowadzeniem inwestycji budowalnych. Od 2021 roku odpowiadał w PKP Intercity S.A. za nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi spółki zlokalizowanymi na południu Polski.

Dodaj komentarz