Wywiady

Arkadiusz Kawa, Łukasiewicz – PIT: Rozbudujemy kadrę wszystkich centrów badawczych [WYWIAD]

Każdy z instytutów miał swoje mocne i słabe strony. Przykładowo Łukasiewicz – IPS „TABOR” z sukcesem prowadził działalność badawczą, certyfikacyjną i wdrożeniową, ale już gorzej radził sobie w obszarze współpracy międzynarodowej. Inaczej było w przypadku Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, który zatrudniał 70 osób, a zdobył aż 4 projekty z Programu Horyzont 2020. Jednakże nie mógł się pochwalić licznymi wdrożeniami.

Ostatecznie powstała interdyscyplinarna jednostka?

Zebrany materiał zaowocował rekomendacją Prezesa. Na jej podstawie 15 listopada 2021 roku Rada Centrum Łukasiewicz podjęła decyzję o powołaniu ŁukasiewiczPIT. Od tego momentu mieliśmy kilka tygodni na przygotowania. Cztery instytuty zostały formalnie włączone do Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania, co miało swoje organizacyjne uzasadnienie. W wyniku połączenia powołaliśmy do życia sześć centrów badawczych (patrz tabela obok).