Aktualności Publikacje Firm Raport z Polski

#bezpiecznakolej – wypracowujemy najwyższe standardy

Program ogólnospołeczny #bezpiecznakolej, którego inicjatorami są PKP Intercity oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei powstał by wypracować najwyższe standardy bezpieczeństwa w branży kolejowej zarówno w kontekście bezpieczeństwa taborowego, sanitarnego, jak też obiektach kolejowych.

Program ma zwrócić uwagę pasażerów na pociąg jako bezpieczny i wiarygodny środek transportu o zdecydowanej przewadze nad innymi środkami transportu zbiorowego.

Urząd Transportu Kolejowego –Patronem Honorowym Projektu.

Polska Izba Kolei prowadzi szereg działań związanych z propagowaniem idei projektu #bezpiecznakolej. Jednym z obszarów są działania marketingowe. Przedstawiciele Izby oraz PKP Intercity gościli m.in. w ogólnopolskich programach telewizji publicznej i udzielali wywiadów lokalnym mediom. Polska Izba Kolei w prowadzonej akcji widzi zarówno doraźny i celowy środek, który ma przekonać pasażerów do wyboru pociągu jako bezpiecznego środka transportu zbiorowego, jak i drogę do ugruntowania opinii o transporcie szynowym, któremu można zaufać na każdym etapie podróży. Prowadzimy rozmowy i konsultacje z przewoźnikami oraz firmami produkującymi szeroko pojęte środki zabezpieczenia biologicznego. Działania te mają zapewnić rozwój stosowanych zabezpieczeń w formie, która z jednej strony spełnia najwyższe standardy, a z drugiej wpłynie na jeszcze wyższe odczucie komfortu wśród pasażerów. Naszymi działaniami staramy się zainteresować media w ten sposób, aby utrzymujący się przekaz utwierdzał wszystkich podróżnych o tym, iż kolej była, jest i będzie najbezpieczniejszym środkiem transportu zbiorowego.

Spółka PKP Intercity przygotowała Poradnik Pasażera, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i z wytycznymi wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia Poradnik Pasażera określa zasady, które są gwarancją bezpiecznego podróżowania pociągiem.

Wzrasta poziom zadowolenia podróżnych – z badań prowadzonych przez PKP Intercity wynika, że od roku 2013 wskaźnik satysfakcji wynosi 75 pkt procentowych.

W pociągach czujemy się bezpiecznie – od 2013 roku satysfakcja pasażera z bezpieczeństwa w pociągu wzrosła aż o 45 p.p. (wówczas wyniosła zaledwie 38 p.p.). Pasażerowie bardzo wysoko ocenili poczucie bezpieczeństwa w pociągu – wskaźnik satysfakcji w tej kategorii to 83 p.p.

Najwyżej pasażerowie oceniają czystość w pociągach. Ważną kwestią jest także komfort podróży. Obecnie satysfakcja z komfortu podróży oceniona została przez pasażerów na 78 p.p., dla porównania z roku 2013 wynik był 26 p.p., a w październiku 2016 roku – 68 p.p.

Zarówno prowadzone badania, jak też cała akcja związana z programem #bezpiecznakolej pokazują, jak ważną kwestią jest wypracowanie spójnych standardów na kolei, aby zapewnić bezpieczną usługę kolejową, z której z ufnością oraz zadowoleniem korzystać będą podróżni.

Dodaj komentarz