Aktualności Publikacje Firm Raport z Polski

#bezpiecznakolej – wypracowujemy najwyższe standardy

Program ogólnospołeczny #bezpiecznakolej, którego inicjatorami są PKP Intercity oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei powstał by wypracować najwyższe standardy bezpieczeństwa w branży kolejowej zarówno w kontekście bezpieczeństwa taborowego, sanitarnego, jak też obiektach kolejowych. Program ma zwrócić uwagę pasażerów na pociąg jako bezpieczny i wiarygodny środek transportu o zdecydowanej przewadze nad innymi środkami transportu zbiorowego. Urząd Transportu Kolejowego –Patronem Honorowym Projektu. Polska Izba Kolei prowadzi szereg działań związanych z propagowaniem idei projektu #bezpiecznakolej. Jednym z obszarów są działania marketingowe. Przedstawiciele Izby oraz PKP Intercity gościli m.in. w ogólnopolskich programach telewizji publicznej i udzielali wywiadów lokalnym mediom. Polska Izba Kolei w prowadzonej akcji widzi zarówno doraźny i celowy środek, który ma przekonać pasażerów do wyboru pociągu jako bezpiecznego środka transportu zbiorowego, jak i drogę do ugruntowania opinii o transporcie szynowym, któremu można zaufać na każdym etapie podróży. Prowadzimy rozmowy i konsultacje z przewoźnikami oraz firmami produkującymi szeroko pojęte środki zabezpieczenia biologicznego. Działania te mają zapewnić rozwój stosowanych zabezpieczeń w formie, która z jednej strony spełnia najwyższe standardy, a z drugiej wpłynie na jeszcze wyższe odczucie komfortu wśród pasażerów. Naszymi działaniami staramy się zainteresować media w ten sposób, aby utrzymujący się przekaz utwierdzał wszystkich podróżnych o tym, iż kolej była, jest i będzie najbezpieczniejszym środkiem transportu zbiorowego.
Spółka PKP Intercity przygotowała Poradnik Pasażera, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i z wytycznymi wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia Poradnik Pasażera określa zasady, które są gwarancją bezpiecznego podróżowania pociągiem. Wzrasta poziom zadowolenia podróżnych – z badań prowadzonych przez PKP Intercity wynika, że od roku 2013 wskaźnik satysfakcji wynosi 75 pkt procentowych.Czytaj dalej >