global Wydarzenia

CER zwraca się do ministrów transportu UE ws. potrzeb kolei

Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) wystosowała pismo do wszystkich ministrów transportu UE, aby przedstawić priorytetowe potrzeby kolei. List trafić ma do adresatów przed zaplanowanym na 30 marca spotkaniem dot. debaty politycznej, mogącej doprowadzić do przyjęcia przez Radę konkluzji w sprawie kolei.

Czytaj dalej >