global Wydarzenia

CER zwraca się do ministrów transportu UE ws. potrzeb kolei

Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) wystosowała pismo do wszystkich ministrów transportu UE, aby przedstawić priorytetowe potrzeby kolei. List trafić ma do adresatów przed zaplanowanym na 30 marca spotkaniem dot. debaty politycznej, mogącej doprowadzić do przyjęcia przez Radę konkluzji w sprawie kolei.

W przeddzień spotkania – 29 marca – Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej, wspólnie z portugalską prezydencją Rady zorganizuje ważne wydarzenie inaugurujące Europejski Rok Kolei. Będzie ono stanowić punkt wyjścia do debaty ministrów transportu UE, która odbędzie się następnego dnia i będzie poświęcona sposobom wspierania rozwoju sektora kolejowego w Europie. Wynikające z niej zalecenia mogą przekształcić się w konkluzje w sprawie kolei, które Rada przyjmie na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2021 r.