global Tabor Wydarzenia

Chile: Ponowne otwarcie linii kolejowej Arica – La Paz

5 maja na torach pojawił się pociąg testowy, który wyruszając z portu Arica do stolicy La Paz, oznaczał reaktywowanie ruchu towarowego chilijskim odcinku po blisko 16 latach przerwy. 

Właściciel portu Empresa Portuaria Arica i koncesjonariusz obsługujący Terminal Puerto Arica współpracują od lutego z państwową koleją EFE w celu przywrócenia usług towarowych na trasie o długości 206 km, która łączy  Aricę z Visviri na granicy z Boliwią. Linia kolejowa, o której piszemy, została zniszczona i przerwana w 2001 roku w wyniku powodzi. Po roku została ponownie otwarta, ale już w 2005 sługi przewozowe zostały zawieszone po bankructwie operatora FCALP. Od tego czasu nie podjęto się o rzadko i zazwyczaj na pasażerskie na 70-kilometrowym odcinku przybrzeżnym od Arica do Paconchile i Central w dolinie Lluta.