Inwestycje Wydarzenia

CPK pozyska dane geodezyjne i kartograficzne w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała porozumienie ze starostami powiatów: sochaczewskiego, żyrardowskiego i grodziskiego, związane z pozyskiwaniem danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobów tych samorządów. To następny krok w ramach uruchomionego w ubiegłym tygodniu Programu Dobrowolnych Nabyć, o którym informowaliśmy już wcześniej.

Spółka CPK otrzyma od powiatów informacje dot. nieruchomości na obszarze Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). W spotkaniu w formie telekonferencji wzięli udział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, prezes spółki CPK Mikołaj Wild i członek zarządu CPK ds. nieruchomości Patryk Demski. Ze strony samorządowej porozumienia zostały zawarte w imieniu starostów: sochaczewskiego Jolanty Gonty, żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza i grodziskiego Marka Wieżbickiego.

Podpisane porozumienia obowiązywać będą do końca 2023 r.

Jak informuje spółka CPK, napływają już także pierwsze zgłoszenia dot. uruchomionego w ubiegłym tygodniu Programu Dobrowolnych Nabyć.

– Jest to istotny krok w procesie nabywania nieruchomości i planowania przestrzennego związanego z budową nowego lotniska i węzła kolejowego – podkreśla Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

 

Porozumienia z powiatami to kolejny, konsekwentny krok w ramach przygotowań do realizacji CPK.

– Będziemy korzystać z danych kartograficznych i geodezyjnych od powiatów podczas pozyskiwania gruntów pod budowę Portu Solidarność. Naszym celem jest sprawna budowa CPK, ale także jak najlepsze zagospodarowanie terenu wokół lotniska w ścisłej współpracy z przedstawicielami lokalnych władz – wyjaśnia Mikołaj Wild, Prezes Spółki CPK..

 

Jak wynika z założeń PDN, osoby zainteresowane szybką sprzedażą nieruchomości na rzecz CPK, które nie chcą w niepewności czekać na decyzję lokalizacyjną i wywłaszczenie, będą mogły zbyć ziemię wcześniej, otrzymując cenę opartą o jej wartość rynkową. W każdym przypadku wartość nieruchomości będzie określana w formie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Spółka CPK nabywa nieruchomości z obszaru położonego na zachód od Warszawy, leżące między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2, od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

CPK rozpoczyna pozyskiwanie gruntów pod Port Solidarność

Dzisiejsze spotkanie przedstawicieli CPK ze starostami to jednocześnie początek dialogu z partnerami inwestycji, w tym z samorządowcami, którego celem jest sformułowanie Strategii Rozwoju Regionu wokół przyszłego Portu Solidarność. Jeszcze w tym miesiącu spółka CPK planuje uruchomić konsultacje społeczne w tej sprawie.

Źródło: CPK

Dodaj komentarz