Inwestycje Wydarzenia

CPK pozyska dane geodezyjne i kartograficzne w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała porozumienie ze starostami powiatów: sochaczewskiego, żyrardowskiego i grodziskiego, związane z pozyskiwaniem danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobów tych samorządów. To następny krok w ramach uruchomionego w ubiegłym tygodniu Programu Dobrowolnych Nabyć, o którym informowaliśmy już wcześniej.

Spółka CPK otrzyma od powiatów informacje dot. nieruchomości na obszarze Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). W spotkaniu w formie telekonferencji wzięli udział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, prezes spółki CPK Mikołaj Wild i członek zarządu CPK ds. nieruchomości Patryk Demski. Ze strony samorządowej porozumienia zostały zawarte w imieniu starostów: sochaczewskiego Jolanty Gonty, żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza i grodziskiego Marka Wieżbickiego.