Inwestycje Wydarzenia

CPK pozyska dane geodezyjne i kartograficzne w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała porozumienie ze starostami powiatów: sochaczewskiego, żyrardowskiego i grodziskiego, związane z pozyskiwaniem danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobów tych samorządów. To następny krok w ramach uruchomionego w ubiegłym tygodniu Programu Dobrowolnych Nabyć, o którym informowaliśmy już wcześniej.

Spółka CPK otrzyma od powiatów informacje dot. nieruchomości na obszarze Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). W spotkaniu w formie telekonferencji wzięli udział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, prezes spółki CPK Mikołaj Wild i członek zarządu CPK ds. nieruchomości Patryk Demski. Ze strony samorządowej porozumienia zostały zawarte w imieniu starostów: sochaczewskiego Jolanty Gonty, żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza i grodziskiego Marka Wieżbickiego.

Podpisane porozumienia obowiązywać będą do końca 2023 r.

Jak informuje spółka CPK, napływają już także pierwsze zgłoszenia dot. uruchomionego w ubiegłym tygodniu Programu Dobrowolnych Nabyć.

– Jest to istotny krok w procesie nabywania nieruchomości i planowania przestrzennego związanego z budową nowego lotniska i węzła kolejowego – podkreśla Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

 

Porozumienia z powiatami to kolejny, konsekwentny krok w ramach przygotowań do realizacji CPK.

– Będziemy korzystać z danych kartograficznych i geodezyjnych od powiatów podczas pozyskiwania gruntów pod budowę Portu Solidarność. Naszym celem jest sprawna budowa CPK, ale także jak najlepsze zagospodarowanie terenu wokół lotniska w ścisłej współpracy z przedstawicielami lokalnych władz – wyjaśnia Mikołaj Wild, Prezes Spółki CPK..