global Wydarzenia

ERFA wzywa do obniżenia opłat za dostęp do torów

Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Towarowych (European Rail Freight Association – ERFA) wezwało więcej krajów do obniżenia opłat za dostęp do torów w celu rozwoju kolejowego transportu towarowego oraz wspierania prywatnych i niezależnych operatorów w przejrzysty sposób.

Komisja Europejska opublikowała raport z którego wynika, że w zeszłym ruch kolejowy rósł rocznie o 2,5% w przypadku przewozów pasażerskich i 4,1% w przypadku towarowych w latach 2015-18. Udział kolejowych przewozów towarowych w transporcie lądowym spadł nieznacznie z 18,8% do 18,7%, podczas gdy udział przewozów pasażerskich wzrósł z 7,6% do 7,8%.

Raport nie uwzględnia jednak ostatnich miesięcy i wpływu pandemii na sektor kolejowy. A ta spowodowała 12% spadek przychodów w 2020 r.  w Unii Europejskiej.

Czytaj dalej >