global Wydarzenia

Francja: spadek obrotów SNCF w 2020 r.

Francuskie Koleje Krajowe (SNCF) w zeszłym roku wykazały obroty w wysokości 30 mld euro w 2020 r. Oznacza to spadek o 14,2% w porównaniu z 35,1 mld euro w 2019 r.

Fot. SNCF

EBITDA spółki wyniosło 1,9 mld euro za zeszły rok, przy wpływie Covid-19 na poziomie 5,4 mld euro, w porównaniu z EBITDA w wysokości 5,7 mld euro w 2019 roku. W 2020 r. SNCF odnotowała stratę netto w wysokości 3 mld euro, podczas gdy w 2019 r. strata wyniosła 801 mln euro.

W SNCF zaznacza się jednak, że znacznie zmniejszyło się zadłużenie netto – z 60,3 mld euro w 2019 r. do 38,1 mld euro w ubiegłym roku, To wynik nabycia 25 mld euro długu przez rząd francuski w dniu 1 stycznia 2020 r. w ramach planu redukcji zadłużenia przedstawionego w maju 2018 r. Na 2022 r. planowana jest kolejna transza redukcji zadłużenia o wartości 10 mld euro.

Słabe wyniki finansowe na 2020 r. to naturalnie efekt pandemii covid-19 i związanych z nią ograniczeń. W mniejszym stopniu wpływ miały strajki związanych z reformami emerytalnymi na początku roku. SNCF twierdzi, że pandemia najbardziej niekorzystnie wpłynęła na wyniki przewozów pasażerskich, w szczególności w przypadku szybkich przewozów, które odnotowały spadek liczby pasażerów o 48% w porównaniu do 2019. Podobne zmniejszenie liczby pasażerów odczuwały Transilien (-45%), TER (-32%) i Keolis (-30%).

Liczba pasażerów korzystających z kolei miała różne fazy. Skoczyła latem i zimą gdy trochę złagodzono ograniczenia. SNCF twierdzi, że był w stanie dobrze zareagować na kryzys, dostosowując swoje oferty i politykę handlową, a także ze względu na zróżnicowany charakter swojej działalności – z operatorem logistycznym Geodis osiągając szczególnie silny wzrost w 2020 r. w wysokości 4,5%, kompensując spadki innych działów. Ponadto plan kryzysowy i cięcie kosztów w kwietniu miały pozytywny wpływ. Na koniec 2020 r. SNCF zgłosiła dostępne środki pieniężne w wysokości 2,5 mld euro. Ponadto SNCF skorzystała w znacznym stopniu z rządowego pakietu stymulacyjnego w sektorze kolejowym o wartości 4,7 mld euro i ściśle współpracowała z rządami krajowymi i regionalnymi w celu utrzymania podstawowych usług w czasie kryzysu.

Pomimo zawirowań gospodarczych, SNCF osiągnęła międzynarodowe sukcesy, odnawiające kontrakty na obsługę usług na liniach kolejowych w Londynie, Bostonie i Waszyngtonie, a także nowe kontrakty na obsługę autobusów w Kopenhadze i Sztokholmie. Geodis odnotował również 8% wzrost sprzedaży, szczególnie w Azji i obu Amerykach.

Dodaj komentarz