global Wydarzenia

Francja: spadek obrotów SNCF w 2020 r.

Francuskie Koleje Krajowe (SNCF) w zeszłym roku wykazały obroty w wysokości 30 mld euro w 2020 r. Oznacza to spadek o 14,2% w porównaniu z 35,1 mld euro w 2019 r.

Fot. SNCF

EBITDA spółki wyniosło 1,9 mld euro za zeszły rok, przy wpływie Covid-19 na poziomie 5,4 mld euro, w porównaniu z EBITDA w wysokości 5,7 mld euro w 2019 roku. W 2020 r. SNCF odnotowała stratę netto w wysokości 3 mld euro, podczas gdy w 2019 r. strata wyniosła 801 mln euro.

W SNCF zaznacza się jednak, że znacznie zmniejszyło się zadłużenie netto – z 60,3 mld euro w 2019 r. do 38,1 mld euro w ubiegłym roku, To wynik nabycia 25 mld euro długu przez rząd francuski w dniu 1 stycznia 2020 r. w ramach planu redukcji zadłużenia przedstawionego w maju 2018 r. Na 2022 r. planowana jest kolejna transza redukcji zadłużenia o wartości 10 mld euro.