Raport z Polski Wydarzenia

Fundacja Grupy PKP kończy 7 lat!

Fundacja Grupy PKP w tym roku obchodzi 7 lat swojego istnienia. Instytucja działa na rzecz kolejarzy, a także podnosi świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa na kolei, organizuje zbiórki charytatywne oraz kultywuje historię polskiej kolei.

Fundacja została powołana 7 listopada 2013 roku. Realizuje misję poprzez pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochronę dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

–  Dotychczas Fundacja Grupy PKP angażowała się i inicjowała bardzo różne przedsięwzięcia – i większe, rozpoznawalne w całym kraju, i mniejsze, ale nie mniej ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności, grup czy konkretnych osób i ich najbliższych. O tym, jak bardzo istotne jest posiadanie takiej organizacji w strukturach Grupy PKP, przekonaliśmy się całkiem niedawno, podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Dzięki sprawnemu działaniu Fundacji kolejowe firmy mogły bardzo szybko dotrzeć z pomocą finansową do służby zdrowia, przekazując środki m.in. na zakup testów i sprzętu medycznego. 7. rocznica powstania Fundacji Grupy PKP to moment, w którym chciałbym gorąco podziękować szefostwu, pracownikom i wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcony czas, życząc jednocześnie dalszych sukcesów – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.