Aktualności Publikacje Firm

Innowacyjny produkt Kolejowych Zakładów Łączności uzyskał świadectwo dopuszczenia!

Kolejowe Zakłady Łączności otrzymały od Urzędu Transportu Kolejowego świadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla swojego innowacyjnego Systemu Monitorowania Obiektów Kolejowych typu SMOK-2IP-A.

Jest to system telewizji użytkowej stosowany na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii „A”, „F” i przejściach obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Czytaj dalej >