Aktualności

Inwestycje infrastrukturalne i taborowe w budżecie 2014-20

Podział budżetu 5 009 mln EUR w ramach V osi priorytetowej programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisk.

 

Jakub Majewski
Prezes zarządu Fundacja Prokolej

Mimo że środków na kolej jest więcej to wsparcie dla zakupów taboru spadło. W bieżącej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej zdecydowanie wyższy priorytet mają inwestycje w infrastrukturę niż w pojazdy. Przy zakupach wagonów, lokomotyw i zespołów trakcyjnych podwyższono również z 25 do 50% wymagany poziom wkładu własnego. Zmiana w stosunku do perspektywy 2007-13 to wynika z konieczności zachowania równej konkurencji pomiędzy przewoźnikami i zbliża system kolejowy do regulacji obowiązujących na drogach. Strona publiczna odpowiada za infrastrukturę, a przedsiębiorcy za środki transportu.

MD

Dodaj komentarz