Wydarzenia

Kolej na energię – Odpowiedź na podwyżki cen energii

Klaster Luxtorpeda 2.0 zorganizował konferencję, która miała na celu wypracowanie odpowiedzi branży kolejowej na podwyżki cen energii.

Poruszana problematyka, zagadnienia analizowane podczas Konferencji, pokazały, że istotną kwestią jest poszukiwanie odpowiedzi na kwestie dotyczące tego jak wzrost cen energii dla przemysłu o 60-80 % wpłynie na wzrost kosztów wszystkich przewoźników. W czasie konferencji i dwóch paneli dyskusyjnych, które dotyczyły tego jak polska kolej powinna przygotować się na podwyżki cen energii oraz gdzie szukać optymalizacji zużycia energii, szukano odpowiedzi na pytania dotyczącego możliwości pozyskania oszczędności.
Pierwszym mówcą był Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP Cargo i przewodniczący Rady Klastra Luxtorpeda 2.0, który zaznaczył, że konferencja ma się wpisać się w pewną debatę myśli strategicznej.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego, który prowadził Radosław Karwicki (Raport Kolejowy) poruszono zagadnienia umów grupowych, szkolenia maszynistów i rekuperacji oraz magazynowania energii.

W kontekście umów grupowych Leszek Hołda, członek Zarządu PKP Energetyka SA, podkreślił, że zdecydowana większość klientów spółki, bo aż 90%, współpracuje z PKP Energetyka w ramach formuły umów wieloletnich, czyli takich, które zawierane są na 3-4 lata. Oznacza to, że w niektórych przypadkach kompleksowe umowy wieloletnie obowiązują nawet do 2021 roku. Takie rozwiązanie gwarantuje naszym klientom stabilność i przewidywalność cen więc chętnie z niego korzystają.
Hołda dodał także, że:
– Dążymy do zawierania wieloletnich kontraktów, co gwarantuje przewoźnikom stabilność cen. Zawsze wywiązujemy się z umów, co oznacza, że cena energii dla klienta nie ulega zmianie przez cały okres umowy niezależnie od turbulencji rynkowych. Zależy nam na dobrej, partnerskiej współpracy z naszymi klientami, dlatego regularnie informujemy o sytuacji na rynku, z wyprzedzeniem przypominamy o datach obowiązywania umów, odpowiednio wcześniej sugerujemy podjęcie decyzji o zakupie energii, organizujemy warsztaty. Nasze doświadczenie i know – how procentują, bo klienci często podkreślają, że jesteśmy dla nich wiarygodnym i stabilnym partnerem.

Kwestię umów wieloletnich poruszył również Janusz Malinowski, prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej:

MD