Wydarzenia

Kolej na energię – Odpowiedź na podwyżki cen energii

Klaster Luxtorpeda 2.0 zorganizował konferencję, która miała na celu wypracowanie odpowiedzi branży kolejowej na podwyżki cen energii.

Poruszana problematyka, zagadnienia analizowane podczas Konferencji, pokazały, że istotną kwestią jest poszukiwanie odpowiedzi na kwestie dotyczące tego jak wzrost cen energii dla przemysłu o 60-80 % wpłynie na wzrost kosztów wszystkich przewoźników. W czasie konferencji i dwóch paneli dyskusyjnych, które dotyczyły tego jak polska kolej powinna przygotować się na podwyżki cen energii oraz gdzie szukać optymalizacji zużycia energii, szukano odpowiedzi na pytania dotyczącego możliwości pozyskania oszczędności.
Pierwszym mówcą był Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP Cargo i przewodniczący Rady Klastra Luxtorpeda 2.0, który zaznaczył, że konferencja ma się wpisać się w pewną debatę myśli strategicznej.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego, który prowadził Radosław Karwicki (Raport Kolejowy) poruszono zagadnienia umów grupowych, szkolenia maszynistów i rekuperacji oraz magazynowania energii.

W kontekście umów grupowych Leszek Hołda, członek Zarządu PKP Energetyka SA, podkreślił, że zdecydowana większość klientów spółki, bo aż 90%, współpracuje z PKP Energetyka w ramach formuły umów wieloletnich, czyli takich, które zawierane są na 3-4 lata. Oznacza to, że w niektórych przypadkach kompleksowe umowy wieloletnie obowiązują nawet do 2021 roku. Takie rozwiązanie gwarantuje naszym klientom stabilność i przewidywalność cen więc chętnie z niego korzystają.
Hołda dodał także, że:
– Dążymy do zawierania wieloletnich kontraktów, co gwarantuje przewoźnikom stabilność cen. Zawsze wywiązujemy się z umów, co oznacza, że cena energii dla klienta nie ulega zmianie przez cały okres umowy niezależnie od turbulencji rynkowych. Zależy nam na dobrej, partnerskiej współpracy z naszymi klientami, dlatego regularnie informujemy o sytuacji na rynku, z wyprzedzeniem przypominamy o datach obowiązywania umów, odpowiednio wcześniej sugerujemy podjęcie decyzji o zakupie energii, organizujemy warsztaty. Nasze doświadczenie i know – how procentują, bo klienci często podkreślają, że jesteśmy dla nich wiarygodnym i stabilnym partnerem.

Kwestię umów wieloletnich poruszył również Janusz Malinowski, prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej:

– Mamy umowę wieloletnią na 3 lata, czyli na rok 2019, 2020 i 2021, która nam daje gwarancję ceny obecnej w 2021 roku i też czas na wdrożenie pewnych rozwiązań optymalizujących zużycie energii. Te rozwiązania muszą być jednak wprowadzone w Polsce globalnie, najlepiej przez wszystkich przewoźników. Z jednej strony powinna być oczywiście zachęta ekonomiczna dla drużyn trakcyjnych, żeby oni ten pociąg prowadzili przy jak najmniejszym zużyciu energii. Z drugiej strony jak najmniejsze ryzyko w zakresie zamówionej mocy.

 

W kontekście rekuperacji Witold Bawor, członek Zarządu PKP Cargo zaznaczył, że – To jest jeden z elementów, który był podstawą do tego, że program wyposażania lokomotyw w liczniki mimo wszystko kontynuujemy, niezależnie od tego jak skończy się proces zamawiania mocy. Mamy pewne doświadczenia dlatego, że robiliśmy pilotaż na kilkunastu licznikach i różnego rodzaje symulacje i wiemy, że proces jazdy ma dość istotny wpływ na zużycie energii podczas prowadzenia pociągu. Chcemy wdrożyć system szkoleń maszynistów pod kątem energooszczędnej jazdy.
Podkreślił również, że:
– Zjawisko rekuperacji jest zaletą posiadania nowego, nowoczesnego taboru, opartego na silnikach synchronicznych. My w większości mamy lokomotywy prądu stałego, gdzie to zjawisko jest niedostrzegalne. Natomiast są prowadzone prace nad wprowadzeniem uregulowań systemowych związanych ze zjawiskiem rekuperacji. To rozwiązanie, które będzie musiało znaleźć się w umowach z dostawcą energii.
Natomiast Leszek Hołda, członek Zarządu PKP Energetyka SA podkreślił, że:
– Jako dystrybutor dostarczający energię dla przewoźników kolejowych nie mamy wpływu na wytwarzanie i dostępność energii na rynku. Jednocześnie staramy się szukać rozwiązań, które mogą podnosić efektywność energetyczną przewoźników i zmniejszać pobór energii. Przykładem takiego działania jest rekuperacja, a więc odzyskiwanie energii i rozliczanie jej u przewoźników. Stworzyliśmy wspólnie z przewoźnikami korzystny dla obu stron model działania w tym zakresie. Zgodnie z nim, dystrybutor energii trakcyjnej uwzględnia ilość energii wprowadzonej z powrotem do sieci trakcyjnej przez rekuperującego przewoźnika. W efekcie pobiera opłatę jedynie za różnicę pomiędzy energią pobraną przez przewoźnika i przez niego zwróconą. Dotyczy to zarówno opłaty za energię, jak i opłaty dystrybucyjnej.
Ostatecznie rozwiąaniem na problemy ze wzrostem cen energii miałyby być rozwiązania systemowe. W tym przypadku Hołda powiedział:
– Projektem, który prowadzimy wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Zielonogórskiego jest budowa magazynu energii elektrycznej. Magazyny energii mogą pomóc rozwiązać problem bardzo wysokich napięć sieci energetycznej. Naszym zadaniem jako operatora sieci trakcyjnej jest utrzymywanie odpowiedniej rezerwy na te maksymalne obciążenia. Gdyby udało się wykorzystać magazyny energii, pozwalałyby one pobierać mniejszą moc z sieci dystrybucyjnej w dłuższym okresie, ale jednocześnie szybko przekazywać dużą ilość energii do sieci trakcyjnej wtedy, kiedy będzie to potrzebne.

Podsumowując natomiast Paweł Koroblowski, zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii zadeklarował, że:

MD

Dodaj komentarz