Przewozy towarowe

Jak powinien rozwijać się w Polsce transport intermodalny?

Rozwój transportu towarów koleją był jednym z tematów tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego, które odbywa się w Karpaczu. Przewodnią ideą wydarzenia jest „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”.

Fot. UTK

– Czujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo ale uważam, że obciążeni administracyjne powinny być na kolei zmniejszane – mówił w trakcie debaty na Forum Ekonomicznym dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Wraz z Prezesem UTK w debacie „Transport kolejowy – krwioobieg polskiej gospodarki” uczestniczyli: Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu, PKP CARGO S.A oraz prof. Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.