Przewozy towarowe

Jak powinien rozwijać się w Polsce transport intermodalny?

Rozwój transportu towarów koleją był jednym z tematów tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego, które odbywa się w Karpaczu. Przewodnią ideą wydarzenia jest „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”.

Fot. UTK

– Czujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo ale uważam, że obciążeni administracyjne powinny być na kolei zmniejszane – mówił w trakcie debaty na Forum Ekonomicznym dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Wraz z Prezesem UTK w debacie „Transport kolejowy – krwioobieg polskiej gospodarki” uczestniczyli: Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu, PKP CARGO S.A oraz prof. Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Głównym tematem rozmowy były kwestie związane ze zwiększeniem przewozów w transporcie indermodalnym, rozwój terminali intermodalnych oraz dostosowanie do takich przewozów infrastruktury liniowej.

Z analiz UTK wynika, że wiele problemów w tym względzie można wyeliminować poprzez odpowiednie planowanie procesu przewozowego oraz przemyślane inwestycje infrastrukturalne. Większa liczba obiektów infrastruktury usługowej czy rozdzielenie ruchu pasażerskiego i towarowego powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój transportu intermodalnego na kolei.

Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zwrócił uwagę na dotacje państwowe wspierające intermodal, który od 2004 do 2018 r. wzrósł ośmiokrotnie. Czesław Warsewicz, Prezes PKP Cargo, mówił o planach przewoźnika dotyczących budowy terminali, potrzebie oferty door to door oraz strategii opartej na trzech „w” – właściwym miejscu, właściwym czasie i właściwej cenie.

W trakcie rozmów poruszono także temat bezpieczeństwa i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców kolejowych. Prezes UTK zaznaczył, że bezpieczeństwo nie musi iść w parze ze zwiększaniem formalności dla spółek kolejowych. Wskazał pozytywne zmiany, które zaszły w ostatnich latach, jak choćby bak konieczności zatwierdzania instrukcji wewnętrznych przewoźników i zarządców przez Prezesa UTK, zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania (DSU) dla pojazdów, które miały wyznaczony podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, czy złagodzenie wymogów dla kolei historycznych (ułatwienia w dopuszczeniach pojazdów i możliwość przekazywania towarów staroużytecznych kolejom wąskotorowym).

– UTK postuluje również kolejne zmiany takie jak brak konieczności uzyskiwania świadectwa dla poszczególnych wyrobów stosowanych w inwestycjach certyfikowanych na zgodność z TSI, czy zdefiniowanie „pojazdu kolejowego”, w taki sposób aby z tego pojęcia wyłączyć drezyny napędzane siłą mięśni ludzkich – czytamy na stronie UTK. – Dla ułatwienia działania bocznic istotne mogą okazać się propozycje powodujące uproszczenie procedur pozyskiwania wymaganych świadectw bezpieczeństwa, rezygnacja z wymogu zatwierdzania regulaminów bocznic i DSU pojazdów pracujących na bocznicach przez Prezesa UTK czy obniżenie wymagań zdrowotnych dla pracowników obsługujących bocznice.

 

Źródło: UTK

Reklama