Raport z Polski

KE wydała raport dot. rozwoju sektora transportu kolejowego

Komisja Europejska opublikowała raport dot. rozwoju branży transportu kolejowego. Podsumowuje w nim lata 2015-2018, obejmując szeroki zakres tematów: rozwój rynku, dostępna infrastruktura i usługi, stan sieci, ograniczenia przepustowości i bariery.

Kluczowe dane i informacje przedstawione w raporcie zostaną wykorzystane w działaniach realizowanych w ramach Europejskiego Roku Kolei – inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu zachęcanie obywateli i przedsiębiorstw do korzystania z kolei.

Raport zawiera podsumowanie rynku w latach 2015 – 2018. Spośród zebranych danych i informacji na temat europejskiego rynku transportu kolejowego można dowiedzieć się m. in., że:

  • rynek przewozów pasażerskich wzrósł o 2,5%;
  • rynek przewozów towarowych wzrósł o 4,1%;
  • długość linii dużych prędkości wzrosła o 17%;
  • liczba wydanych licencji w UE wynosi 1082;
  • na koniec 2018 r. na kolei w Europie zatrudnionych było ok. 916 tys. pracowników, z czego ponad 520 tys. w sektorze przewoźników i prawie 390 tys. w infrastrukturze. 21% pracowników stanowiły kobiety;
  • na rynku pasażerskim w 2018 r. praca przewozowa wyniosła ok. 404 miliardów pasażerokilometrów. Przewozy pasażerów swoim zasięgiem często obejmują część obszarów poszczególnych krajów. Zaledwie 7% stanowiły przewozy międzynarodowe;
  • łączna długość linii kolejowych w Europie wynosi ok. 201 tys. km (o 0,4% mniej niż w 2015 r.). Ok. 56% linii jest zelektryfikowana. Polska plasuje się na 3 miejscu w UE pod względem długości linii kolejowych (zaraz za Niemcami i Francją).

W raporcie zwrócono również uwagę na fakt, że branża kolejowa jest jedyną, która ma realny wpływ na redukcje emisji gazów cieplarnianych spośród wszystkich gałęzi transportu. W 2018 r. branża wygenerowała 0,4% emisji gazów cieplarnianych oraz zużył 2% energii w transporcie.

Raport zawiera również rekomendacje dotyczące dalszych działań służących rozwojowi przewozów kolejowych w Unii Europejskiej.

Siódmy raport z monitoringu rynku kolejowego opracowany został na podstawie danych zebranych od państw członkowskich w ramach obowiązkowej sprawozdawczości rynkowej dla Komisji Europejskiej. Dane z Polski dostarcza Urząd Transportu Kolejowego.

Raport dostępny jest do pobrania bezpośrednio ze strony Komisji Europejskiej.

Źródło UTK

Dodaj komentarz