global Inwestycje

Kierunek: Wschód. Trendy ekspansji zagranicznej

Czechy, Rumunia i Ukraina w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Japonia, Kazachstan, Wietnam i Malezja w Azji – to najbardziej perspektywiczne kraje dla polskich firm, które myślą o ekspansji zagranicznej – wynika z raportu „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” opracowanego przez PFR TFI i PwC we współpracy z KUKE.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich firm osiągnęła rekordowy poziom ponad 130 mld zł w 2022. To o 20,8 mld zł więcej niż rok wcześniej. Najwięcej, bo aż 87 proc. polskich inwestycji trafiło do Europy. Autorzy wspomnianego raportu przekonują, że planując inwestycje – obok krajów naszego regionu warto również spojrzeć na możliwości i szansę, jakie oferuje Azja.

W dobie dynamicznych zmian rynkowych bezpośrednie inwestycje zagraniczne stają się motorem napędowym rozwoju gospodarczego oraz kluczowym narzędziem budowania silnej, nowoczesnej gospodarki i pozwalają przedsiębiorstwom uwolnić ich potencjał, przyspieszając wzrost biznesu.

Inwestycje zagraniczne otwierają możliwości związane m.in. z dostępem do nowych rynków zbytu i ich dywersyfikacją, co w efekcie pozwala na zwiększenie przychodów i ograniczenie ryzyka. Jednocześnie każda inwestycja jest też dla przedsiębiorców wyzwaniem organizacyjnym i finansowym – zwłaszcza w warunkach dużej zmienności i niepewności gospodarczej.

Dane rynkowe wskazują, że polskie inwestycje zagraniczne systematycznie rosną, jednak jako kraj wciąż nie wykorzystujemy w pełni naszych możliwości. Więcej od polskich firm inwestują konkurenci nie tylko z Niemiec czy Francji, ale także z Czech, Słowenii czy Węgier.

Zrozumienie szans i wyzwań, jakie niosą ze sobą bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jest kluczowe dla skutecznej strategii międzynarodowego rozwoju. Dlatego raport „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” opracowany przez nas wspólnie z naszymi partnerami PwC Polska i KUKE to spojrzenie w przyszłość. Dostarczając rzetelnych, wielowymiarowych analiz rynkowych i wskazując na warte rozważenia kierunki inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji, chcemy inspirować przedsiębiorców do tego, by potrafili odważnie i skutecznie na arenie międzynarodowej wykorzystywać te atuty, które stanowią o sile naszej gospodarki – elastyczność, innowacyjność i zdolność do tworzenia kreatywnych rozwiązań.

– 2023 to kolejny już rok, w którym światowa gospodarka mierzy się z poważnymi wyzwaniami, co nie pozostaje bez znaczenia także dla przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wymagające otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne sprawia, że rośnie wpływ kluczowych trendów na globalne procesy gospodarcze i decyzje biznesowe przedsiębiorstw. Do najważniejszych z nich należą nearshoring, transformacja energetyczna i rewolucja cyfrowa czy wzrost protekcjonizmu – podkreśla Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI.

 

Nowe światło na kierunki biznesu międzynarodowego

Kolejny, trzeci już raport przygotowany przez PFR TFI i PwC Polska we współpracy z KUKE prezentuje najciekawsze kierunki możliwej ekspansji dla polskich przedsiębiorstw, tym razem skupiając się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Azji. Kraje CEE przez trzy ostatnie dekady przeżywały dynamiczny rozwój. Wykazały się też stabilnością i odpornością na zawirowania geopolityczne i makroekonomiczne ostatnich kilkunastu miesięcy. W 2022 r. odnotowały prawie 8 proc. wzrost wartości napływających BIZ r/r. To wybór skąd inąd naturalny, który wspiera praktycznie brak istotniejszych różnic kulturowych i prawnych, jak i bliskość geograficzna.

Dodaj komentarz