Inwestycje Wydarzenia

Kolej Plus: pod koniec listopada poznamy listę wniosków

Za trzy tygodnie (27.11) poznamy listę wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu programu Kolej Plus. PKP Polskie Linie Kolejowe oceniają wnioski pod względem formalnym. Na bieżąco także prowadzone są rozmowy z samorządami.

Fot. PKP PLK

Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się we wtorek 3 listopada. Omawiana była wówczas realizacja Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. W posiedzeniu uczestniczyli odpowiedzialni za transport wicemarszałkowie, dyrektorzy departamentów oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich wszystkich województw.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel przedstawił podstawowe założenia i warunki Programu Kolej Plus, a także przebieg I etapu naboru wniosków. Przekazane zostały informacje nt. harmonogramu procedowania złożonych wniosków oraz podsumowania wniosków złożonych w ramach naboru. Przekazane przez Polskie Linie Kolejowe informacje pozwalają samorządom na dobre przygotowanie się do realizacji kolejnych etapów Programu.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą szczegółową ocenę formalną każdego ze wszystkich 96 nadesłanych wniosków. Były rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu, który ogłosimy z końcem listopada, przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria. Na kolejnym etapie rolą samorządów będzie przygotowanie koncepcji dla zgłoszonych inwestycji. Duże zaangażowanie samorządów pokazuje, jak ważna jest realizacja Programu Kolej Plus – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.