Tabor

Koleje Dolnośląskie ogłosiły dwa przetargi na zakup nowego taboru

Koleje Dolnośląskie ogłosiły dwa przetargi na zakup nowych pociągów. W przeciwieństwie do poprzednich, spółka zdecydowała się zmienić zakres i liczbę prowadzonych postępowań.  

W nowo ogłoszonych przetargach Koleje Dolnośląskie planują zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT) oraz dwóch dwuczłonowych składów o napędzie spalinowym. Oba przetargi przewidują opcję na rozszerzenie w przyszłości zamówienia o 6 kolejnych pociągów.

– Zdecydowaliśmy się zmienić formułę i zakres pierwotnego przetargu, żeby móc jak najszybciej pozyskać dla spółki nowe pociągi, które będziemy mogli efektywnie, ale i elastycznie, eksploatować w ramach projektu – powiedział Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. – Zamierzamy kontynuować inwestycje taborowe w przyszłości, dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać w nowych postępowaniach opcje zakupowe na dostawę kolejnych składów – zakończył.

 

Oferty składać można do 5 czerwca br. Na dostawę taboru zwycięzca będzie miał 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jedynym kryterium wyboru jest cena.

Przypomnijmy:

Koleje Dolnośląskie kilka tygodni temu zdecydowały o unieważnieniu postępowania na zakup taboru hybrydowego. Najtańsza opcja – propozycja złożona przez firmę Newag – przekraczała założony budżet inwestycji o 50 mln zł.

Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg na dostawę pociągów hybrydowych

W pierwotnym wariancie przetargu, który został ogłoszony w lutym, spółka planowała zakup sześciu trójczłonowych składów hybrydowych.

Spółka nadal analizuje oferty w przetargu na zakup pięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, który również został ogłoszony w lutym 2020 r. Ich dostawą zainteresowane są bydgoska PESA oraz Newag, których oferty są aktualnie rozpatrywane.

Przetarg przewiduje również opcję na dostawę kolejnych dwudziestu elektrycznych składów. Koleje Dolnośląskie muszą podjąć dotyczącą tego przetargu do 22 czerwca br.

Koleje Dolnośląskie chcą kontynuować zakup 5 EZT

Dodaj komentarz