Tabor

Koleje Dolnośląskie ogłosiły kolejny przetarg na szynobusy

Koleje Dolnośląskie ogłosiły kolejny przetarg na zakup nowych pociągów spalinowych. Spółka zdecydowała również o przedłużeniu terminu związania ofertą producentów, którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu na dostawę pięciu składów elektrycznych.

Kolejne już postępowanie na pociągi spalinowe jest efektem braku zainteresowania oferentów przy wcześniejszym przetargu. Dolnośląski przewoźnik nadal jednak planuje zakupić dwa dwuczłonowe składy o takim napędzie.

– Planując inwestycje taborowe stawiamy na budowę optymalnej, również ekonomicznie, floty pojazdów, odpowiadającej na uwarunkowania infrastrukturalne planowanych w przyszłości połączeń – powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Naturalną decyzją było więc powtórzenie postępowania na pociągi spalinowe – dodał.