Inwestycje

Kolejne miliony dla PSP na sprzęt do walki z koronawirusem

Nowy sprzęt nie tylko ułatwi strażakom walkę z koronawirusem, ale także dzięki niemu straż pożarna będzie mogła jeszcze lepiej wspierać służby medyczne oraz inspekcje sanitarne.

– Strażacy to bohaterowie, którzy każdego dnia pomagają tysiącom osób. Cieszymy się, że dzięki funduszom unijnym, możemy ich wesprzeć, umożliwiając zakup niezbędnego sprzętu. Pieniądze z POIiŚ w 85 procentach pokryją koszty zakupu pojazdów – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

 

Samochody do dekontaminacji będą służyły do usuwania szkodliwych substancji z ratowników, osób poszkodowanych, sprzętu oraz budynków. Dekontaminacja będzie zapewniona, także wszystkim uczestnikom w działaniach ratowniczych, a sam proces usuwania szkodliwych substancji z osób poszkodowanych będzie możliwy jeszcze przed ich transportem do szpitali. Natomiast samochody typu Pgaz umożliwią przewożenie sprzętu do ochrony dróg oddechowych oraz masek i butli zapasowych. Samochody te mogą być również wykorzystywane jako mobilna baza sprzętu ochrony indywidualnej ratowników pracujących w strefach skażenia, w tym działań związanych z koronawirusem COVID –19.

Plany ratownicze na kolei zakładają użycie sił i środków służb ratowniczych, w tym szczególnie PSP oraz ratownictwa medycznego. Zakup pojazdów sprawi, że możliwe będzie podjęcie szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia w każdym punkcie szlaku kolejowego oraz skrócenie do minimum czasu na przygotowanie sprzętu, co zapewni poprawę skuteczności działań ratowniczych.

-W obecnej perspektywie finansowej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej otrzymała prawie pół miliarda złotych z POIiŚ. To już czwarty aneks podpisany w ostatnich tygodniach przez CUPT po decyzji Komisji Europejskiej o przeznaczeniu dodatkowych środków z POIiŚ na walkę z COVID-19. Przyznane dziś dofinansowanie wzmocni PSP w najbliższej przyszłości, ale już dziś sprzęt i pojazdy zakupione w ramach umowy są wykorzystywane do przeciwdziałania skutkom pandemii Polsce. – powiedziała Joanna Lech podczas dzisiejszej wideokonferencji.