Inwestycje

Kolejne miliony dla PSP na sprzęt do walki z koronawirusem

Państwowa Straż Pożarna otrzymała dodatkowe dofinansowanie z UE na sprzęt do walki z koronawirusem. Wartość uzyskanych środków to 54 mln zł. W piątek 8 maja podpisany został aneks do umowy zawartej w 2016 r., obejmujący rozszerzenie projektu o zakup 8 samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe i 20 samochodów typu Pgaz, poprawiające warunki pracy służb ratowniczych w miejscu wypadku na kolei.

Aneks podpisany został w trakcie wideokonferencji z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) – beneficjenta projektu.

Pieniądze europejskie pracują na rzecz polskich przedsięwzięć w bardzo wielu wymiarach. To także wymiar bezpieczeństwa. Usprawnianie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym to dobra wiadomość dla pasażerów polskiej kolei, także w trudnych czasach epidemii. Wspieramy każde działanie, które może przysłużyć się zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających z polskiej infrastruktury i ze środków transportu zbiorowego w naszym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.