Inwestycje

Kolejne miliony dla PSP na sprzęt do walki z koronawirusem

Państwowa Straż Pożarna otrzymała dodatkowe dofinansowanie z UE na sprzęt do walki z koronawirusem. Wartość uzyskanych środków to 54 mln zł. W piątek 8 maja podpisany został aneks do umowy zawartej w 2016 r., obejmujący rozszerzenie projektu o zakup 8 samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe i 20 samochodów typu Pgaz, poprawiające warunki pracy służb ratowniczych w miejscu wypadku na kolei.

Aneks podpisany został w trakcie wideokonferencji z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) – beneficjenta projektu.

Pieniądze europejskie pracują na rzecz polskich przedsięwzięć w bardzo wielu wymiarach. To także wymiar bezpieczeństwa. Usprawnianie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym to dobra wiadomość dla pasażerów polskiej kolei, także w trudnych czasach epidemii. Wspieramy każde działanie, które może przysłużyć się zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających z polskiej infrastruktury i ze środków transportu zbiorowego w naszym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Dodatkowe środki z POIiŚ przyznane zostały na realizację I etapu projektu usprawniającego system ratownictwa w transporcie kolejowym. Wartość dofinansowania w ramach aneksu to 64 mln złotych, w tym środki UE (POIiŚ) to 54,4 mln złotych. Budżet państwa przeznaczył na zadanie 9,6 mln złotych.

– Projekt ten jest kolejnym przykładem determinacji z jaką Unia Europejska wykazuje w walce z pandemią COVID-19. Dzięki zakupom dodatkowego sprzętu do usuwania szkodliwych substancji, środków ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczego będzie możliwe podjęcie szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia epidemiologicznego w środkach transportu kolejowego. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów kolei oraz ograniczy skutki pandemii. Unia Europejska, wspólnie z Państwami Członkowskimi, będzie nadal podejmować wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i chronić swoich obywateli. Unia Europejska pokryje 85% kosztów tej inwestycji. Stanowi ona wyraz naszej europejskiej solidarności wobec państw i osób zmagających się dzisiaj z epidemią – pokreślił Komisarz Janusz Wojciechowski.