Inwestycje

Kolejne miliony dla PSP na sprzęt do walki z koronawirusem

Państwowa Straż Pożarna otrzymała dodatkowe dofinansowanie z UE na sprzęt do walki z koronawirusem. Wartość uzyskanych środków to 54 mln zł. W piątek 8 maja podpisany został aneks do umowy zawartej w 2016 r., obejmujący rozszerzenie projektu o zakup 8 samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe i 20 samochodów typu Pgaz, poprawiające warunki pracy służb ratowniczych w miejscu wypadku na kolei.

Aneks podpisany został w trakcie wideokonferencji z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) – beneficjenta projektu.

– Pieniądze europejskie pracują na rzecz polskich przedsięwzięć w bardzo wielu wymiarach. To także wymiar bezpieczeństwa. Usprawnianie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym to dobra wiadomość dla pasażerów polskiej kolei, także w trudnych czasach epidemii. Wspieramy każde działanie, które może przysłużyć się zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających z polskiej infrastruktury i ze środków transportu zbiorowego w naszym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Dodatkowe środki z POIiŚ przyznane zostały na realizację I etapu projektu usprawniającego system ratownictwa w transporcie kolejowym. Wartość dofinansowania w ramach aneksu to 64 mln złotych, w tym środki UE (POIiŚ) to 54,4 mln złotych. Budżet państwa przeznaczył na zadanie 9,6 mln złotych.

– Projekt ten jest kolejnym przykładem determinacji z jaką Unia Europejska wykazuje w walce z pandemią COVID-19. Dzięki zakupom dodatkowego sprzętu do usuwania szkodliwych substancji, środków ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczego będzie możliwe podjęcie szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia epidemiologicznego w środkach transportu kolejowego. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów kolei oraz ograniczy skutki pandemii. Unia Europejska, wspólnie z Państwami Członkowskimi, będzie nadal podejmować wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i chronić swoich obywateli. Unia Europejska pokryje 85% kosztów tej inwestycji. Stanowi ona wyraz naszej europejskiej solidarności wobec państw i osób zmagających się dzisiaj z epidemią – pokreślił Komisarz Janusz Wojciechowski.

 

Nowy sprzęt nie tylko ułatwi strażakom walkę z koronawirusem, ale także dzięki niemu straż pożarna będzie mogła jeszcze lepiej wspierać służby medyczne oraz inspekcje sanitarne.

– Strażacy to bohaterowie, którzy każdego dnia pomagają tysiącom osób. Cieszymy się, że dzięki funduszom unijnym, możemy ich wesprzeć, umożliwiając zakup niezbędnego sprzętu. Pieniądze z POIiŚ w 85 procentach pokryją koszty zakupu pojazdów – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

 

Samochody do dekontaminacji będą służyły do usuwania szkodliwych substancji z ratowników, osób poszkodowanych, sprzętu oraz budynków. Dekontaminacja będzie zapewniona, także wszystkim uczestnikom w działaniach ratowniczych, a sam proces usuwania szkodliwych substancji z osób poszkodowanych będzie możliwy jeszcze przed ich transportem do szpitali. Natomiast samochody typu Pgaz umożliwią przewożenie sprzętu do ochrony dróg oddechowych oraz masek i butli zapasowych. Samochody te mogą być również wykorzystywane jako mobilna baza sprzętu ochrony indywidualnej ratowników pracujących w strefach skażenia, w tym działań związanych z koronawirusem COVID –19.

Plany ratownicze na kolei zakładają użycie sił i środków służb ratowniczych, w tym szczególnie PSP oraz ratownictwa medycznego. Zakup pojazdów sprawi, że możliwe będzie podjęcie szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia w każdym punkcie szlaku kolejowego oraz skrócenie do minimum czasu na przygotowanie sprzętu, co zapewni poprawę skuteczności działań ratowniczych.

-W obecnej perspektywie finansowej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej otrzymała prawie pół miliarda złotych z POIiŚ. To już czwarty aneks podpisany w ostatnich tygodniach przez CUPT po decyzji Komisji Europejskiej o przeznaczeniu dodatkowych środków z POIiŚ na walkę z COVID-19. Przyznane dziś dofinansowanie wzmocni PSP w najbliższej przyszłości, ale już dziś sprzęt i pojazdy zakupione w ramach umowy są wykorzystywane do przeciwdziałania skutkom pandemii Polsce. – powiedziała Joanna Lech podczas dzisiejszej wideokonferencji.

 

 

-Wystąpiliśmy o rozszerzenie zakresu projektu KG PSP, ponieważ przed strażakami pojawiają się nowe wyzwania. Nasza uwaga skupia się obecnie tym bardziej na szkodliwych czynnikach chemicznych czy biologicznych, spośród których najgroźniejszy w skutkach jest COVID-19. Dzięki tak dużej puli pieniędzy unijnych zamierzamy kupić nowy absolutnie niezbędny sprzęt, by skuteczniej działać w razie wypadków na kolei” – podkreślił st. bryg. Krzysztof Hejduk, Zastępca Komendanta Głównego PSP

 

W ramach umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” zawartej w 2016 roku z zaplanowanego zakupu 243 szt. jednostek sprzętowych dotychczas kupiono m.in.:

 • 41 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
 • 26 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 21 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym,
 • 15 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 • 8 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 • 9 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia,
 • 8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z modułem proszkowym,
 • 10 szt. autobusów do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowych),
 • 18 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,
 • 18 szt. lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • 22 szt. przyczep do przewozu kontenerów.
 • 13 szt. nośników kontenerowych,
 • 6 szt. kontenerów do transportu środka pianotwórczego,
 • 6 szt. kontenerów sanitarnych,
 • 8 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego,
 • trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej,
 • kontener z agregatem proszkowym.

Reklama