Inwestycje

PKP TELKOL wygrała przetarg na obsługę dworca PKP Poznań Główny

Spółka PKP Telkol wygrała kolejny przetarg na świadczenie zintegrowanej obsługi dworca – tym razem jest to PKP Poznań Główny. Usługa utrzymaniowa, świadczona przez spółkę to nie tylko najwyższa jakość i znaczące oszczędności dla PKP S.A. właściciela dworca ale i możliwość testowania najnowszych technologii podnoszących komfort podróżnych.

W związku szerokim spektrum prac jakie muszą być wykonywane w budynkach dworcowych, PKP TELKOL i PKP S.A podjęły współpracę w stworzeniu pakietu usług jakie byłyby konieczne do świadczenia zintegrowanej obsługi dworca. Poligonem do testów wydajności takiego serwisu stał się Dworzec PKP Bydgoszcz Główna, gdzie od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczął się pilotażowy projekt kompleksowej obsługi utrzymaniowej.

Zakres świadczonych przez PKP TELKOL prac obejmuje usługi polegające na wykonywaniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi Dworca Bydgoszcz Główna w zakresie konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych, przeglądów technicznych oraz pełnienie funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania całego kompleksu dworcowego. Ponadto w Bydgoszczy przetestowano możliwość wykorzystania technologii beacon i aplikacji dla podróżnych „Mój Dworzec”. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem  tych aplikacji na Dworcu Warszawa Centralna.

Pilotaż świadczenia zintegrowanej obsługi dworca zakończył się sukcesem, a usługa w Bydgoszczy będzie w dalszym ciągu kontynuowana.

PKP TELKOL sp. z o.o. i PKP S.A. pracują nad rozszerzeniem projektu na kolejne dworce kolejowe, co zakłada również Strategia PKP TELKOL na lata 2018-2022. Dlatego naturalnym następstwem powodzenia w Bydgoszczy jest przystępowanie do przetargów i przejmowanie obsługi kolejnych stacji i gmachów dworcowych.

W kwietniu 2020 roku PKP TELKOL sp. z o.o. wygrała otwarte postępowanie na świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej, czyli usług serwisowych, stacji PKP Poznań Główny, w skład której wchodzi: dworzec Poznań Główny (Nowy i Stary), Dworzec Zachodni i Dworzec Letni w Poznaniu.

Każdy obiekt to specyficzne potrzeby i konieczność dostosowania umiejętności pracowników do ich świadczenia, zatem PKP TELKOL nieustannie pracuje nad rozwojem w zakresie usług utrzymania technicznego obiektów. W kwietniu tego roku złożono do Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń branży klimatyzacji i wentylacji. Uzyskanie certyfikatu pozwoli na rozszerzenie katalogu świadczonych usług o kolejny obszar do wykorzystania przy świadczeniu zintegrowanej obsługi dworców

Dodaj komentarz