Wydarzenia

Kongres Rozwoju Transportu CPK katalizatorem rozwoju

6 listopada 2017 r. w Łodzi odbył się Kongres Rozwoju Transportu. Tegoroczna, czwarta już edycja za temat przewodni obrała sobie Centralny Port Komunikacyjny.

– Dobre zmiany na kolei są faktem – tymi słowami Kongres Rozwoju Transportu otworzył wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.

 

Kongres jest jednym z największych, niezależnych wydarzeń związanych z sektorem logistycznym. Gromadzi przedstawicieli władzy centralnej, największe firmy branżowe oraz liczne grono ekspertów i obserwatorów rynku. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: wicepremier Piotr Gliński, wiceminister Andrzej Bittel oraz pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild.

CPK a inwestycje kolejowe

– Z punktu widzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa temat Centralnego Portu Komunikacyjnego jest uzgodniony – podkreślił Bittel. Dodał, że w MIB odbyła się dyskusja nad dokumentem dotyczącym przygotowania i realizacji CPK. Jak podkreślił, ministerstwo dążyło do tego, żeby zapisy w koncepcji, którą przygotował minister Mikołaj Wild, były jak najlepsze z punktu widzenia sektora publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem korzyści wszystkich gałęzi, które się w ramach tej koncepcji znajdują – czyli lotniczej, drogowej i kolejowej.

Zapytany o to, kto w ramach projektu CPK będzie budował infrastrukturę kolejową, Bittel zwrócił uwagę na ogromne doświadczenie narodowego zarządcy infrastruktury i podkreślił konieczność korzystania z tych doświadczeń. – Taka jest nasza ocena, nie zakładam, żeby była konieczność powoływania dodatkowych spółek, które zajmowałyby się tym samym, co spółka, która już taką działalność prowadzi – zaznaczył.

Zrównoważony transport

Uczestnicy panelu wskazywali na potrzebę zbudowania CPK i jego istotną rolę dla rozwoju Polski, w tym rozwoju lotnictwa i kolei.

Port Solidarność będzie również węzłem kolejowym. Nie będzie portem lotniczym połączonym z Warszawą siecią kolejową. Stąd istotna była różnica pomiędzy nazwami: Centralny Port Lotniczy a Centralny Port Komunikacyjny. Mówimy o CPK, ponieważ mówimy o kluczowym węźle kolejowym dla Rzeczpospolitej – tłumaczył Wild. Nadrzędnym celem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest pozytywny wpływ na gospodarkę – zmienienie sposobu, w jaki będziemy podróżować po Polsce i świecie. Prace nad CPK mają pozwolić na wzmocnienie sektora budowlanego oraz intensywny rozwój kompetencji rodzimych przedsiębiorców.

Z punktu widzenia sektora kolejowego szczególnie ważne są założenia koncepcji dotyczące inwestycji na sieci kolejowej. Głównym celem unijnych działań w dziedzinie transportu jest stworzenie efektywnego rynku w zakresie przewozu towarów i osób o wymiarze zarówno międzynarodowym, jak krajowym. CPK ma się przyczynić do kreowania jednolitego, otwartego i konkurencyjnego rynku kolejowego, zmniejszenia udziału transportu samochodowego w sektorze przewozów oraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, redukcji gazów cieplarnianych i optymalnego zaspokajania potrzeb transportowych społeczeństwa.

Zdaniem Wilda warunkiem rozwoju CPK w ogóle i kolei w szczególe jest budowa nowych szklaków kolejowych i nie poprzestawanie na modernizacjach.

Dodaj komentarz