Pasażer Tramwaje

Kontrolerzy ZTM otrzymali nowe urządzenia do kontroli biletów

Fot. ZTM

Kontrolerzy z Zarządu Transportu Metropolitalnego korzystają już z nowych urządzeń do sprawdzania biletów w komunikacji miejskiej. Za ich pomocą gapowicze będą mogli uiścić opłatę za brak biletu bezdotykową metodą zbliżeniową.

Od poniedziałku 18 maja, gdy poluzowane zostały rządowe restrykcje związane z komunikacją miejską, w pojazdach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kontrole przeprowadzane są częściej niż w ostatnich tygodniach.

Kontrolerzy biletów skupiają się już na swoim podstawowym obowiązku, a w mniejszym stopniu prowadzą liczenia podróżnych. Część z nich dysponuje już nowymi kontrolerkami. Urządzenia te umożliwiają bezdotykową płatność kartą bankową za jazdę bez biletu, co w dobie koronawirusa stanowi istotne, bo bezpieczne rozwiązanie. Kontrolerki znacząco też przyspieszają pracę.

– Nowych urządzeń w użytku jest na razie 18 i stanowią one uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia kontrolerów – informuje ZTM. – Projekt zakłada, że do końca tego roku nowych kontrolerek będzie 170. Docelowo wyposażeni w nie zostaną wszyscy kontrolerzy biletów ZTM. Zakupione urządzenia oznaczają nie tylko możliwość opłacenia „mandatu” zbliżeniowo – co jest istotne z perspektywy pasażera, ale również ułatwienie i przyspieszenie dotychczasowej pracy kontrolujących bilety. Możliwe staje się m.in. drukowanie protokołów opłat dodatkowych, kontrola legitymacji osób niepełnosprawnych poprzez odczyt QR kodów i sprawdzenie informacji o biletach oczekujących na zakodowanie.

Nowe urządzenia pozwolą na sprawniejszą i efektywniejszą pracę kontrolerów. To przełoży się też na ogólną skuteczność identyfikowania podróżnych nieposiadających ważnego biletu na przejazd.

Co grozi za przejazd „na gapę”?

– Od stycznia 2019 roku do końca kwietnia tego roku skierowanych do windykacji zostało 260 tys. mandatów – wylicza ZTM. – Wysłaliśmy 20 345 ostrzeżeń o możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Długów, do sądów trafiło ponad 4 tys. pozwów, a komornicy wszczęli niemal 3 tys. egzekucji. Każdy z dłużników powinien pamiętać, że wpis do KRD może skutecznie utrudnić np. wzięcie kredytu, zakup na raty, wzięcie pojazdu w leasing, zawarcie umowy abonamentowej, czy wynajęcie nieruchomości.

Pasażerowie podróżujący bez ważnego biletu powinni również liczyć się z konsekwencjami karnymi. W przypadku, w którym pasażer w ciągu roku nie uiścił 2 nałożonych opłat dodatkowych i po raz trzeci podróżuje bez ważnego biletu, popełnia wykroczenie z art. 121 § 1 kodeksu wykroczeń, czyli tzw. szalbierstwo.

– W ubiegłym roku skierowano 835 zawiadomień o popełnieniu tego wykroczenia, a do końca kwietnia tego roku, pomimo epidemii koronawirusa, aż 452 zawiadomienia – czytamy na stronie ZTM. – Z ostatnich tygodni możemy wskazać dwa przykłady surowych wyroków za dokonanie szalbierstwa. W jednym przypadku na pasażera nałożona została grzywna w wysokości 500 zł oraz konieczność uiszczenia kosztów sądowych w wysokości 120 zł. W drugim sąd wymierzył karę 1 miesiąca ograniczenia wolności z jednoczesnym obowiązek wykonania 40 godzin nieodpłatnych prac społecznych. Powyższe nie zwalnia gapowiczów z obowiązku uregulowania należności z tytułu nałożonych mandatów.

Dodaj komentarz