Publikacje Firm Wydarzenia

KZN Bieżanów z certyfikatem ISO 45001:2018

Krakowska spółka uzupełniła swój System Zarządzania Biznesem o istotny moduł związany z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tym samym spółka posiada cztery obszary działające w oparciu o międzynarodowe normy ISO – poza BHP są to zarządzanie środowiskowe, zarządzanie jakością bazowe i rozszerzone o standardy związane z przemysłem kolejowym. 

Trwający kilka dni audit, prowadzony był przez auditorów Bureau Veritas Polska w modelu hybrydowym. Z uwagi na trwającą III fale epidemii koronawirusa, poruszanie się po firmie pracowników podmiotu sprawdzającego oraz kontaktowanie się z pracownikami firmy na miejscu ich pracy, zostało ograniczone do niezbędnego minimum. Część czynności kontrolnych zostało też zrealizowanych zdalnie. Całość procesów związanych z audytem zakończyła się wynikiem pozytywnym. Uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018 zbiegło się z przekroczeniem liczby 1000 dni bez wypadku przy pracy na terenie krakowskiego zakładu (25.03), co w praktyce potwierdza, że zakładowe procedury od dłuższego czasu były gotowe do formalnej implementacji nowej normy. 

– Jako podmiot produkujący kluczowe elementy infrastruktury szynowej, z których korzysta na co dzień setki pojazdów przewożących miliony pasażerów i towary o wielomilionowej wartości, a także wytwórca specjalistycznego taboru kolejowego, przywiązujemy najwyższą wagę do przestrzegania procedur i kształtowania procesów na najwyższym możliwym poziomie – podkreśla Rafał Leszczyński, prezes Grupy KZN Bieżanów. – Naszą ambicją jest tworzyć na co dzień jak najbezpieczniejsze środowisko pracy, stanowiące wartość dla naszej załogi, ale także współdziałających z nami kontrahentów, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Stąd rozszerzenie naszego systemu zarządzania o normę ISO 45001:2018 było kwestią czasu – podkreśla Leszczyński.  

 

Zintegrowany System Zarządzania Biznesem KZN Bieżanów spełnia obecnie wymagania następujących norm: ISO 9001:2015 – systemy zarządzania jakością, ISO/TS 22163:2017- systemy zarządzania jakością w przemyśle kolejowym (IRIS – International Railway Industry Standard), ISO 14001:2018 – systemy zarządzania środowiskowego oraz ISO 45001:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne spółki. Reguluje zarówno procesy podstawowe i pomocnicze– dając podstawę do niezawodnej i bezpiecznej realizacji zadań projektowych, produkcyjnych, logistycznych, handlowych i zarządczych. 

Przy okazji wypada zaznaczyć, że przeprowadzony również w marcu br. audit kontrolny ISO/TS 22163:2017 zakończył się przyznaniem KZN-owi srebrnego medalu za całkowity wynik (składowe: ocena oparta na wymaganiach normy zawartych w arkuszu oceny – powyżej 70% maksymalnego wyniku,  percepcja klienta – ponad 75% maksymalnego wyniku, efektywność kluczowych procesów podczas ich oceny – powyżej 80% maksymalnego wyniku oraz terminowe przygotowanie pełnej dokumentacji dla audytora wiodącego). Ta odznaka, to niezwykle rzadkie osiągnięcie – spośród 66 polskich firm posiadających certyfikat ISO/TS 22163:2017 podobnym do KZN-u wynikiem mogą poszczycić się tylko trzy inne podmioty: Astromal, Frimatrail i Newag.

Dodaj komentarz