Raport z Polski Wydarzenia

Bezpieczeństwo na kolei w 2021 roku

Urząd Transportu Kolejowego przekazał dane odnośnie stanu bezpieczeństwa za rok ubiegły. Miernik wypadków na sieci kolejowej wyniósł 1,97.

Fot. PKP Intercity
Fot. PKP Intercity

W 2021 roku odnotowano w sumie do 511 wypadków, co jest drugim najniższym wynikiem w dotychczasowych statystykach. Ogólna liczba wypadków, włączając w to bocznice kolejowe, wyniosła 662 zdarzenia, co stanowi wzrost o 28,3% w stosunku do 2020 roku oraz o 3,1% w stosunku do 2019 roku.

Zdarzenia na przejazdach kolejowych

Najliczniejszymi rodzajami wypadków na sieci kolejowej w 2021 roku były zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych. Było ich 216, zatem o 47 więcej niż rok wcześniej i o 17 więcej, niż w roku 2019. Drugim najczęściej występującym rodzajem wypadków były te z udziałem osób. Tych było 144, czyli o 8 więcej niż rok wcześniej, ale o 17 mniej, niż w 2019. Na trzecim miejscu znalazły się wykolejenia, których było 106. Liczba tych wypadków wzrosła w ubiegłym roku najbardziej dynamicznie spośród wszystkich – o 42, ale w porównaniu z rokiem 2019 to wzrost jedynie o 1 incydent.