Pasażer Wywiady

Michał Panfil: Uważnie śledzimy rozwój sytuacji

Prezes Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Michał Panfil w rozmowie z Raportem Kolejowym o kondycji spółki, walce z COVID i dbałości o pracowników i pasażerów.

Panie Prezesie, jaka jest kondycja WKD po blisko 3 miesiącach obostrzeń i walki z koronawirusem?

Sytuacja nie jest łatwa, choć ostrożnie szacujemy, że najgorsze mamy za sobą. Po niemal 3 miesiącach obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, wraz z ich sukcesywnym luzowaniem, bardzo powoli wychodzimy z najniższego pułapu przewozowego licząc od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Oczywiście za wcześnie jeszcze mówić, jakie będzie on miał przełożenie na końcowy rezultat bieżącego roku, a także z jakimi nieprzewidzianymi okolicznościami przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Z całą pewnością będziemy starali się minimalizować skalę niekorzystnego wpływu epidemii na bieżącą działalność podstawową, którą jest zapewnienie w pierwszej kolejności bezpiecznej usługi przewozowej, o określonej wydajności i niezawodności.

Jesteśmy gotowi na duże odbicie w zakresie zapotrzebowania ze strony pasażerów, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia. Mamy odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne. Ograniczenie oferty w związku z obostrzeniami w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, w najmniejszym stopniu nie wiązało się z koniecznością redukcji zatrudnienia. Dalsze działania pozostają uzależnione od decyzji właściwych organów administracji państwowej w zakresie zarządzania systemem restrykcji oraz wsparcia podmiotów gospodarczych w czasie trwania i po odwołaniu stanu epidemii.