Inwestycje Raport z Polski

Nowe dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach otwarte!

Nowe dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach powstały jako proste, parterowe budynki. W praktyce wyeliminowało to bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Usprawnień jest więcej, gdyż na dworcach i w ich otoczeniu zlokalizowano ścieżki prowadzące oraz tablice dotykowe z planami obiektów, które ułatwią poruszaniu się po nich i orientację osobom niewidzącym i niedowidzącym.

Obydwa budynki są również ekologiczne i bezpieczne. Obiekty wyposażono w system BMS nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Energooszczędne jest również oświetlenie budynków. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcach i wokół nich zainstalowano również nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Zmiana w otoczeniu dworców

Metamorfozę przeszło najbliższe otoczenie dworców. W obu lokalizacjach ułożono nowe chodniki i zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie). Powstały także nowe parkingi z miejscami przeznaczonymi również dla osób z niepełnosprawnościami i dużych rodzin.

Inwestor zrealizował budowę nowych dworców w Gorzkowicach i Wilkoszewicach w formule „Projektuj i buduj”. Koszt inwestycji to odpowiednio 4,06 mln złotych brutto i 3,97 mln złotych brutto. Inwestorem były PKP S.A. Wykonawcą zaś konsorcjum firm Heli Factor Sp. z o.o. z Warszawy oraz Merx Sp. z o.o. z Białegostoku.