Personalia Polregio

Nowy członek zarządu w Polregio

Na posiedzeniu w dniu 23 marca br. Rada Nadzorcza POLREGIO S.A. podjęła decyzję o delegowaniu Damiana Wieczorka pełniącego funkcje zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego na okres 3 miesięcy.

"Fot.

Jak przekazało Polregio SA, Damian Wieczorek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad 10 lat doświadczeń w budowaniu strategii biznesowych, restrukturyzacji i zarządzaniu rozwojem. Pełni funkcję członka zarządu w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM, spółce z portfela Agencji Rozwoju Przemysłu. Wczesniej był dyrektorem wykonawczym ds. technologii i rozwoju w PKN Orlen. Posiada certyfikaty CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Dodaj komentarz