Raport z Polski Wydarzenia

O bezpieczeństwie i regulacji kolei. UTK zaprasza na Ogólnopolskie Forum Kolejowe

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i regulacją kolei przez 18 lat obowiązywania obecnej ustawy o transporcie kolejowym oraz zakres obowiązków i funkcjonowanie Prezesa UTK – to tematy trzeciego spotkania Ogólnopolskiego Forum Kolejowego. Wydarzenie, organizowane w ramach obchodów Europejskiego Roku Kolei, odbędzie się w środę 16 czerwca.

Fot. Piotr Grochowski / PKP PLK

Wprowadzenie czterech pakietów kolejowych, powołanie organów regulacyjnych, orzecznictwo  i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz wprowadzenie zasad ochrony praw pasażera to główne tematy prelekcji na kolejnej konferencji w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego. Branżowe forum pod hasłem „Bezpieczeństwo i regulacja kolei – 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego” odbędzie się w środę 16 czerwca. Podsumowaniem konferencji będzie debata, w trakcie której zebrani zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi kierunków i sposobu rozwoju transportu kolejowego oraz wyjaśnią, czy potrzebni są regulatorzy rynku kolejowego?

Udział w Forum potwierdzili m.in. dr hab. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; Maria-Theresia Röhsler, Przewodnicząca Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail oraz dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane zdalnie, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To trzecie z zaplanowanych na ten rok ośmiu spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do organów administracji publicznej, przedsiębiorstw kolejowych, uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz kancelarii prawnych.

Chętnych do udziału w Forum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Agenda

Ogólnopolskiego Forum Kolejowego

Bezpieczeństwo i regulacja kolei – 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Wystąpienia
10:10 – 12:30 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym, pakiety kolejowe; istota kolei w Polsce; dotacje – jakie są plany; najważniejsze programy i projekty

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury*

Zmiany na rynku kolejowym w Polsce, struktura kolei, statystyka, funkcjonowanie regulatora; najważniejsze projekty regulatora

dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK

Transport Kolejowy w ujęciu sądowniczym – spory sądowe w obszarze kolejnictwa, ewolucja spraw sądowych

dr hab. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Kolej w ujęciu europejskim: otwarty rynek, rola organów regulacyjnych, najważniejsze decyzje regulacyjne

Maria-Theresia Röhsler, Przewodnicząca Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail

Kolej w ujęciu europejskim: bezpieczeństwo i regulacje na poziomie europejskim

Dodaj komentarz

REKLAMA
ROZWIŃ