Raport z Polski Wydarzenia

O bezpieczeństwie i regulacji kolei. UTK zaprasza na Ogólnopolskie Forum Kolejowe

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i regulacją kolei przez 18 lat obowiązywania obecnej ustawy o transporcie kolejowym oraz zakres obowiązków i funkcjonowanie Prezesa UTK – to tematy trzeciego spotkania Ogólnopolskiego Forum Kolejowego. Wydarzenie, organizowane w ramach obchodów Europejskiego Roku Kolei, odbędzie się w środę 16 czerwca.

Fot. Piotr Grochowski / PKP PLK

Wprowadzenie czterech pakietów kolejowych, powołanie organów regulacyjnych, orzecznictwo  i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz wprowadzenie zasad ochrony praw pasażera to główne tematy prelekcji na kolejnej konferencji w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego. Branżowe forum pod hasłem „Bezpieczeństwo i regulacja kolei – 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego” odbędzie się w środę 16 czerwca. Podsumowaniem konferencji będzie debata, w trakcie której zebrani zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi kierunków i sposobu rozwoju transportu kolejowego oraz wyjaśnią, czy potrzebni są regulatorzy rynku kolejowego?

Udział w Forum potwierdzili m.in. dr hab. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; Maria-Theresia Röhsler, Przewodnicząca Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail oraz dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.