Raport z Polski Wydarzenia

O bezpieczeństwie i regulacji kolei. UTK zaprasza na Ogólnopolskie Forum Kolejowe

dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej Bezpieczeństwo w Polsce z uwzględnieniem 18 lat działalności Prezesa UTK i funkcjonowania ustawy o transporcie kolejowym. Najważniejsze zdarzenia, decyzje, regulacje prawne

Kamil Wilde, Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa Regulator kolejowy w Polsce – najważniejsze decyzje regulacyjne

Marcin Trela, Wiceprezes UTK ds. regulacji Ewolucja ochrony praw pasażera

Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich oraz Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei 12:30 – 12:45 Przerwa Debata 12:45 – 13:45 Kierunki rozwoju transportu kolejowego. Jak powinna się dalej rozwijać kolej?  Czy potrzebni są regulatorzy rynku kolejowego?

 

Uczestnicy debaty:

Moderator: dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji ProKolej Zakończenie 13:45- 14:00 Zakończenie i podsumowanie – dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK